Category Archives: 1954

Twee Vragen. Twee Amerikaanse Antwoorden

Twee Vragen. Twee   Amerikaanse Antwoorden Vrede oktober 1954 China. Vreedzaam naast elkaar leven veronderstelt zelfbeschikkingsrecht yan de naties. Zelfbeschikkingsrecht van de naties veronderstelt: —    geen inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van de andere volkeren; —    elk volk heeft het recht het bestaande regime te behouden of te veranderen. Hoe is het in dit opzicht gegaan

Read More

Bedreiging in Azië

Op 8 September j.l. werd te Manilla het Zuidoost-Aziatisch Pact (S.E.A.T.O.) gesloten. Heel laconisch werd verkondigd, dat dit pact ondertekend werd door acht Westelijke en Oostelijke landen, te weten: de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Fiankrijk, Nieuw-Zeeland, Pakistan, de Philipijnen en Thailand. Het zal wel niemand ontgaan dat, voor een verdrag dat Azië betreft, er weinig Aziatische

Read More

BIJ EEN ESSAY OVER LATZKO

BIJ EEN ESSAY OVER LATZKO. Waarom heeft de Vlaamse essayist Frans Buyens een studie geschreven over de Hongaarse schrijver Andreas Latzko ? Als ge Latzko niet zoudt kennen, weet ge het dadelijk bij het lezen van de eerste bladzijde. Frans Buyens treedt met Latzko in het strijdperk voor de vrede. Met een warm gevoel van

Read More

WAT NOOIT MAG VERGETEN WORDEN

DE GESEL VAN HET HAKENKRUIS Een verbijsterend   boek van  LORD RUSSELL Lezers ‘herinneren zich wellicht, dat in Augustus 11. Lord Russell of Liverpool, rechtskundig raadgever bij het Britse Leger, naar aanleiding van zijn boek over de Nazistische wreedheden tijdens de tweede wereldoorlog gedwongen werd ontslag té nemen uit zijn functie. De woede van diegenen, die

Read More

Isabelle Blume gehuldigd

Isabelle Blume gehuldigd De Belgische Unie voor de Verdediging van de Vrede richtte op 30 September te Brussel een huldebetoon in voor Mevrouw Isabelle Blume, welke dit jaar werd vereerd met de International© Stalinprijs voor het bevorderen van de Vrede onder de volkeren. Uit alle gewesten van het land waren de vredesvrienden, behorende tot alle

Read More

Wereldwijd tegen de EDG

IN ALLE  LANDEN… BIJ ALLE VOLKEREN… IN GANS DE WERELD… In de USA Personaliteiten  uit verschillende staten   verklaren ‘zich   voor   «onder-handelingen in een geest van wederzijdse  toegevingen».   Bij  de  ondertekenaars – van   deze   verklaring  bevinden zich o.a. de gewezen gouverneur  van. Minnesota,  A.   Benson,  een  gewezen Congreslid J.R.  Berndrd; verder   letterkundigen,    journalisten   en professoren,   alsmede  

Read More

BARON ANTOINE ALLARD

Wij stellen U voor…  BARON ANTOINE ALLARD Heel dikwijls, als we ons blad gaan verkopen of iemand lid willen maken van de vredesbeweging, zetten de mensen grote vraagogen op, waardoor we beseffen dat we al eens nalaten te spreken over wat dat voor iets is, die Belgische Unie voor de Verdediging van de Vrede, wie

Read More

DE VERBRANDENDE ASSE

Verbrandende asse is gevallen op 300 personen. Zo werden onder meer  23 Japanse vissers getroffen: hun huid hangt aan flarden, hun haar valt uit, etterende wonden overdekken hun lichaam. Zij zijn nog niet dood.   Maar ze  zijn bezig er aan te sterven. Voor sommigen kan het nog vele maanden duren, vooraleer de dood hun uit

Read More

SPROKKELS UIT DE PERS

“Vooruit” betwijfelt de fataliteit van de oorlog Na de lange jaren van koude oorlog tijdens welke de vrcdesstrijders he dikwijls hard te verduren kregen doet het goed in een hoofdartikel al dit van 23 Februari, van de hanc van «de man in marge» het volgend* te lezen : «…ieder gebeuren, ieder contact zelfs iedere nieuwe

Read More