Twee Vragen. Twee Amerikaanse Antwoorden

Twee Vragen. Twee   Amerikaanse Antwoorden
Vrede oktober 1954

China.
Vreedzaam naast elkaar leven veronderstelt zelfbeschikkingsrecht yan de naties.
Zelfbeschikkingsrecht van de naties veronderstelt:
—    geen inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van de andere volkeren;
—    elk volk heeft het recht het bestaande regime te behouden of te veranderen.

Hoe is het in dit opzicht gegaan in China?
Het Amerikaanse Witboek over China, het zogenaamde Acheson-ver-slag van de herfst 1949  antwoordt:
«Het onfortuinlijke maar onontwijkbare feit is, dat het onheilspellende resultaat van de burgeroorlog in China buiten de controle van de regering der Verenigde Staten lag. Niets van wat de U.S.A. deden óf konden gedaan hebben binhen de redelijke perken Van hun mogelijkheden kon dat resultaat veranderd hebben; niets van wat ongedaan werd gelaten door de U.S.A. heeft er toe bijgedragen. Het was het product van innerlijke Chinese klachten, die wij poogden te beïnvloeden doch Vaarin wij niet slaagden».
Wij noteren dus: het waren de innerlijke Chinese krachten, die de omwenteling in China te weeg brachten… ondanks de U.S.A.-interventie.

Formosa.
Hier staat men voor volgend dilem-na. Ofwel is Formosa niet Chinees: dan regeert Ïsjang-Kai-Sjek over geen vierkante meter Chinese grond en dan kan hij in geen geval China in de U.N.O. vertegenwoordigen. Ofwel is Formosa Chinees: dan is de strijd tussen de Pekin-Regering en Tsjang-Kai-Sjek een louter innerlijk-Chinese aangelegenheid en dan is de interventie Van de U.S.A.-strijdkrachten een agressie.
Wat zegt daarover het Amerikaanse Staatsdepartement in zijn verklaring van 23 December 1949?
«Formosa maakt politiek, geografisch en strategisch deel uit van China en verschilt er op geen enkele speciale of belangrijke wijze van. Amerikaanse bases zoeken op Formosa, daar troepen sturen, wapens leveren, er ma-rine-eeriheden sturen of gelijkaardige actie ondernemen, zou de Ver. Staten betrekken in een onderneming óp lan-. ge termijn, die in het beste geval een gebied van onrust en spanning zou scheppen en ons in het slechtste geval zou betrekken in openlijke oorlogvoering».

Wij delen de mening door het Amerikaanse Staatsdepartement uitgedrukt op 23 December  1949.