DE DROOM VAN ADENAUER

Sprokkelingen

DE DROOM  VAN ADENAUER …
EN DE WIL  VAN DUITSLAND

Vrede maart 1955

DE DROOM  VAN ADENAUER …

In het Amerikaanse tijdschrift ;Saturday Evening Post” schrijft Adenauer: “Ik ben er van overtuigd dat de betrekkingen met de Sovjet-Unie op macht dienen gebaseerd te worden.  Verder verbergt Adenauer het geenszins,  dat de twaalf divisies door de Parijse akkoorden voorzien,  helemaal  niet volstaan om de macht,   die hij  bedoelt tot  stand te brengen.   Laten wij  hem het woord  :

“Ik heb de indruk, wanneer ik met buitenlandse vrienden spreek, dat zij levendig verlangen dat wij twaalf sterke divisies zouden hebben, maar dat zij weigerachtig staan tegenover alles wat op een werkelijke militaire macht zou gelijken. Ik moet doen opmerken, dat het niet gemakkelijk is een sterke strijdmacht op de been te brengen en haar het uitzicht te geven van een voetbalploeg van een  zondagschool”.

EN DE WIL  VAN DUITSLAND

Het  West-Duitse  instituut voor    opinie-onderzoek  EMNID te Eielefeld kwam tot volgend resultaat betreffende de jeugs van 15 tot 24 jaars 27 % is bereid  soldaat te worden in een nieuwe Wehritiacht;  de  overige  73 % staat onder de voorwaarden van de  Parijse akkoorden afwijzend tegen dienstneming.
In het kleine Hessische stadje Stockstadt werd een volksstemming gehouden, die een resultaat bracht, dat als min of meer kenmerkend mag beschouwd worden voor de gemoedsgesteldheid van de grote meerderheid der West-Duitse bevolking. Van de ongeveer duizend kiesgerechtigden plaatsten 954 hun handtekening onder het “Duitse Manifest” tegen de herbewapening en voor de hereniging.