Category Archives: 1955

WAT BIEDT HELSINKI ONS AAN ?

De Wereldvredesraad heeft gedurende de ganse loop van zijn bestaan steeds naar de middelen gezocht om spanningen en wrijvingen op wereldschaal, uit te schakelen, en heeft zich bij het opsporen der oorzaken hiervan altijd moeten neerleggen bij een stel feitelijkheden, waarop men geen vat kon of mocht hebben. Zo is het meteen een feit dat

Read More

Inhoud juni 1955

INHOUD Koningin Elisabeth begroet het wereldvredescongres Wat biedt Helsinki ons aan? De Bijdrage van ons Land Zon en schaduw over de wereld Oproep tot de Vakbonders Twee derden der mensheid lijdt honger. De Vierlandenconferentie op het hoogste vlak Sprokkelingen

Wie mag beslissen?

Wie mag in de Atlantische Raad, in geval van oorlog, over het gebruik van atoomwapens beslissen? Ons antwoord is duidelijk: de generaals, ook zonder instemming der regeringen. Het spreekt vanzelf, dat geen enkel officieel communiqué dit in zo duidelijke termen bevestigt. Diplomatische taal is voorzichtig. Maar voor wie lezen kan, is het voldoende klaar.  Oordeel

Read More

Ommekeer in Azië – Kentering in Amerika

F 0 R M 0 S A De regering van Peking treft voorbereidingen om Tsjang uit zijn laatste schuilplaats te verdrijven.De Verenigde Staten,die Tsjang financieel -re-onthouden en met hun vloot in de straat van Ferme-sa patrouilleren,hebben-de wereld rond gedaan, dat zij zullen ingrijpen. Tevens zijn nog enkele kusteilanden in handen van Tsjang gebleven. Dat deze

Read More

Helsinki, hoop der volkeren

PARIJS,1949 … WARSCHAU,1951 … WENEN,1953… HELSINKI, 22 MEI 1955 Een stijgende lijn Wereldvredesbijeenkomsten, zoals de geschiedenis er nooit gekend heeft. Steeds worden zij machtiger, vertegenwoordigen zij ruimere bewegingen, vinden zij dieper weerklank bij de volkeren van de ganse aarde,wegen zij zwaarder door op het verloop van het wereldgebeuren. In alle landen van de wereld maken

Read More

NOG IS HET NIET ONHERROEPELIJK

NOG  IS  HET   NIET ONHERROEPELIJK DE PARLEMENTEN BEKRACHTIGEN Vrede maart 1955 De Italiaanse Senaat, de Duitse Bundsstag, de Duitse Bundesrat, de Franse Raad van de Republiek.de Belgische Senaat. De bekrachtiging der akkoorden van Parijs is een voldongen zaak en een feit is het eveneens dat zelfs in die landen, waar het verlet der bevolking zeer

Read More

Vrede maart 1955 INHOUD

Vrede maart 1955 Hoe ver staan wij  ? Nog is het niet  onherroepelijk Ommekeer in Azië Kentering in Amerika SPR0KKELINGEN De droom van Adenauer… en de wil van Duitsland De schoonheden van het kolonialisme H.M. Koningin Elisabeth in WaRSHAU Mac Arthur tegen MacArthur

HOE VER STAAN WE NU?

HOE VER STAAN WE NU? Vrede maart 1955 De B.U.V.V. werd gesticht: in 1949- Haar doel was dubbel: zelf propaganda en acties voeren ten bate van de vrede; in de meest verscheidene middens stellingname ten voordele van de vrede uitlokken. Als wij het geheel van de activiteit dier jaren overschouwen, dringen zich een aantal vaststellingen

Read More

DE DROOM VAN ADENAUER

Sprokkelingen DE DROOM  VAN ADENAUER … EN DE WIL  VAN DUITSLAND Vrede maart 1955 DE DROOM  VAN ADENAUER … In het Amerikaanse tijdschrift ;Saturday Evening Post” schrijft Adenauer: “Ik ben er van overtuigd dat de betrekkingen met de Sovjet-Unie op macht dienen gebaseerd te worden.  Verder verbergt Adenauer het geenszins,  dat de twaalf divisies door

Read More