150 jaar na het manifest van Marx en Engels

Op 15/16 en 17 mei ging te Parijs een internationale bijeenkomst door met als thema “150 jaar na het Communistisch Manifest van Karl Marx en Friedrich Engels”.

Hierboven een foto van de slotbijeenkomst in het groot amfitheater van de Sorbonne.

Er namen aan deze bijeenkomst 1.500 personen deel van verschillende progressieve stromingen uit 66 landen. Zo waren er o.m. 60 Brazilianen, 40 Indiërs,  20 Amerikanen  en  andere deelnemers uit Europa, Latijns-Amerika en Afrika.

De discussies gingen door in 32 werkgroepen met 300 tussenkomsten. De organisatoren ontvingen 300 geschreven bijdragen die ter beschikking werden gesteld van alle deelnemers. Onze media, t.v., radio en pers hebben het echter niet nodig geacht hun kijkers, luisteraars of lezers over deze originele en belangrijke bijeenkomst enige informatie te verschaffen.