35-uren week

De 35 uren week ook in België ! De beslissing van de regering Jospin om tegen het jaar 2000 de wettelijke arbeidsduur te verkorten tot 35 uur zonder loonverlies kreeg reeds navolging in Italië. Wij verwelkomen deze belangrijke beslissingen. Ze zijn exemplarisch en verdienen al onze steun. Daarom mogen ze niet geïsoleerd blijven in een Europa dat zich eenmaakt.
Wij wensen dat de wekelijkse arbeidsduur ook in België massaal wordt ingekort. De aanhoudende massawerkloosheid en de toename van precaire arbeid maken ingrijpende maatregelen noodzakelijk en hoogdringend.
Samen roepen we de politieke vertegenwoordiging en de regering op een wettelijk initiatief te nemen, België mag in dit Europees gevecht niet onbreken! Vandaag geven de beleidskeuzes in Frankrijk en Italië en de nabijheid van de sociale top in Luxemburg ons de gelegenheid concreet stappen vooruit te zetten.
Waar wachten we op ? De 35 uren week ook in België ! De beslissing van de regering Jospin om tegen het jaar 2000 de wettelijke arbeidsduur te verkorten tot 35 uur zonder loonverlies kreeg reeds navolging in Italië. Wij verwelkomen deze belangrijke beslissingen. Ze zijn exemplarisch en verdienen al onze steun. Daarom mogen ze niet geïsoleerd blijven in een Europa dat zich eenmaakt.
Wij wensen dat de wekelijkse arbeidsduur ook in België massaal wordt ingekort. De aanhoudende massawerkloosheid en de toename van precaire arbeid maken ingrijpende maatregelen noodzakelijk en hoogdringend.
Samen roepen we de politieke vertegenwoordiging en de regering op een wettelijk initiatief te nemen, België mag in dit Europees gevecht niet onbreken! Vandaag geven de beleidskeuzes in Frankrijk en Italië en de nabijheid van de sociale top in Luxemburg ons de gelegenheid concreet stappen vooruit te zetten.
Waar wachten we op ?

Eerste lijst ondertekenaars (24/10/97):

  • André Beauvois (reg. secr. ACOD Luik), Albert Faust (BBTK secr. Brussel-Halle-Vilvoorde), Georges Debunne, Karel Gacoms (fed. secr. CMB Noord-Brabant), Jean-Claude Galler (nat. secr. ACOD Gazelco), Gust Haverbeke (ACOD secr. Limburg), Raymond Oens (hoofd. del. BBTK Cockerill). Jean-Marie Piersotte (nat. secr. CNE), syndicale delegaties van Volkswagen in gemeenschappelijk vakbondsfront (ACV-ABW-ACLVB), Guy Tordeur (secretaris ACV verbond Brussel-Halle-Vilvoorde.
  • Mateo Alaluf (prof. ULB, arbeidssocioloog), Jan Bundervoet (prof. KUL, arbeidssocioloog), Christian Hecq (DULBEA-ETE), Francis Holderbeke (Steunpunt WAV, KUL), Yvan Guillaume (prof. ULB economist), Danièle Meulders (prof. ULB, arbeidseconome), Robert Plasman (prof. ULB, econoom)
  • Stephen Bouquin (staten-generaal van de arbeid), Eric Corijn (docent VUB, Charta 91), Jürg Schuppister (Euromarsen tegen werkloosheid en sociale uitsluiting), Ludo Abicht (Masereelfonds).
■    35  UUR WERKWEEK:   Ook  de Griekse vakbond (600.000 leden) heeft bekend gemaakt zich voor de 35 uur week te zullen inzetten.
■    32 UUR WERKWEEK. Het bedrijf
Société Générale in Nantes (Frankrijk)
en de vakbonden die 600 arbeiders
vertegenwoordigen hebben beslist als
proef voor drie jaar over te stappen niet
naar de 35 uur maar naar de 32 uur
werkweek in vier dagen. Als besluit van de moeilijke onderhandelingen werd besloten de 32 uur uit te betalen aan 96 % van de 39 uur werkweek. De bijkomende vrije dag zal door de arbeiders vervolgens weg (maandag, dinsdag, woensdag, enz.) genomen worden om ieder om de vijf weken een verlof toe te kennen van de vrijdag tot en met de maandag.
VIER DAGEN WEEK: De christelijke werknemers beweging (C.W.B.) heeft zich, tijdens een recent congres, eveneens uitgesproken voor een vierdagen werkweek.
WERKLOOSHEID: Volgens de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) zag de werkloosheid in juli 1997, in de lidstaten van de Europese Unie er als volgt uit:

Spanje 19,9 %, Frankrijk 12,6 %, Finland 12,5%, Italië 12,4%, Ierland 10,8%, Zweden 10,5%, Griekenland 10,4 %, Duitsland 9,7 %, België 9,6 %, Groot-Brittannië6,9 %, Portugal 6,3 %, Denemarken 6,3 %, Nederland 5,7 %, Oostenrijk 4,5 % en Luxemburg 3,8 %.

  • LOONVERSCHILLEN: Norman Blacker, een van de grote bazen van het geprivatiseerde British Gas, zegde aan zijn arbeiders die 13.000 pond per jaar betaald werden en een loonsverhoging vroegen dat hun loon “abnormaal” hoog is in verhouding tot de markt. Voor hem was de markt positiever: zijn jaarlijks loon werd juist opgetrokken van 190.000 naar 250.000 pond.
  • ANALFABETISME: Uit een onderzoek dat uitgevoerd werd door de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) bij ongeveer 450.000 personen in de wereld en in bijzonder in de V.S. en in Europa (Groot-Brittannië,  Duitsland,  België, Ierland, Zweden e.a.) blijkt dat minstens één vierde van de volwassen bevolking de minimum kennis niet bezit om zich correct in het dagelijks leven uit de slag te trekken, zo verklaren de onderzoekers. In Frankrijk zijn 3,3 miljoen (9 % van de bevolking) mensen in de onmogelijkheid het minimum te schrijven, lezen of tellen voor wat dagelijks noodzakelijk is. In Duitsland gaat dit bij de leerjongens tot 15 %. Groot-Brittannië neemt de eerste plaats in met 22% tussen de 16 en 65 jaar (28 % bij de vrouwen) tegen 19 % bij de mannen die niet in staat zijn twee geschreven informaties te vergelijken, een krant te lezen, een formulier in te vullen of een berekening te maken. Frappant is dan ook dat voor de personen van minder dan 37 jaar er 23 % zijn die amper kunnen lezen en 19% die niet kunnen tellen werkloos zijn. Het mag gezegd worden dat dit niet een van de mooiste kanten van het “zegevierend” kapitalisme is.
  • EUROPESE UNIE: Hierbij een overzicht van de wijze van financiering van deE.U. in % in 1996 (1) en het aandeel in de betalingen van de E.U. aan de lidstaten in 1996 (2) België: 3,9 % (1) -3,1 % (2)-Denemarken: 1,9% (1)2,3% (2) Duitsland: 24,9 % (1) – 14,8% (2) Griekenland: 1,6 % (1) – 7,6 % (2) Spanje: 6,4 % (1) -15,6 % (2) Frankrijk: 17,5% (1) -17,7 % (2) Ierland: 1 % (1) -4,4 % (2) Luxemburg: 0,2 % (1) – 0,2 % (2) Nederland: 5,2 % (1) – 3% (2) Oostenrijk: 2,6 % (1) – 2,4% (2) Portugal: 1,2% (1) – 5,4% (2) Finland: 1,4 % (1) -1,5% (2) Zweden: 2,8 % (1)- 1,9 % (2) Groot-Brittannië: 11,6 % (1) – 8,8% (2).Hierbij wordt duidelijk gemaakt waarom Duitsland en Nederland, die meer betalen dan ze terugkrijgen, hun bijdragen aan de E.U. willen verminderen.
  • FRANCOFONIE: 49 landen namen deel aan de top van de francofonie in Hanoi (Vietnam) wat een kwart van de lidstaten van de Verenigde Naties uitmaakt. Samen hebben ze 500 miljoen inwoners die echter allemaal geen Frans spreken.

Het Frans komt met 160 miljoen personen die deze taal spreken in de wereld op de 9de plaats van de wereldtalen die als eerste of tweede taal gebruikt wordt na China (Mandarijns): 975 miljoen, Engels 478 miljoen, Hindoe 437 miljoen, Spaans 392 miljoen, Russisch: 284 miljoen, Arabisch 225 miljoen, Bengali: 200 miljoen en Portugees: 184 miljoen.