De delegatie van het Europese Parlement naar Algerije

Er was achterdocht vanwege de Algerijnen. Er was toch behoorlijk wat intern conflict in de delegatie. Er was algemene zenuwachtigheid. Maar het bezoek is geëindigd op een duidelijke boodschap aan Algerije: “We hebben u begrepen!”. Er was ook veel emotie en echt medeleven met de getuigen van bloedbaden.

De eerste dag al stond een en ander op scherp, toen de voorzitter van de delegatie, André Soulier, een onverwachte boodschap van het verboden FIS kapotscheurde. De volgende dag was de ommekeer in de delegatie totaal. André Scarbonchi, een Franse radicaal, verwoordde het als volgt: “We zitten al op dezelfde golflengte om te stellen dat Algerije geen rechters nodig heeft. Algerije heeft solidariteit nodig. We hebben een land ontdekt waar de Nationale Assemblee elke dag een stuk vooruitgang maakt als een reële ruimte voor vrijheid, democratie. Een debat met vertegenwoordigers van alle partijen werd dinsdag op televisie uitgezonden, terwijl men er volop vragen stelde over de veiligheid die totnogtoe verboden waren. Het beweegt in Algerije: een begin van een democratisch raderwerk”.

De gewapende oppositiegroepen (AIS-FIS en GIA) mogen ons evenwel niet doen vergeten dat de meerderheid van de Algerijnse oppositie bestaat uit ongewapende politieke en sociale drukkings-groepen, variërend van Arabische intellectuelen, Arabische nationalisten, isla-misten tot istamistische modernisten. Berbermilitanten, socialisten, liberaaldemocraten, syndicalisten, vrouwenbewegingen en ‘linkse’ militanten. Deze mensen, ook de gematigde islam/sten, zijn een potentieel doelwit voor GIA (en AIS), maar worden eigenlijk evenzeer geviseerd door het regime Recente getuigenissen bevestigen de repressie vanwege het regime: willekeurige aanhoudingen, verdwijningen, aanslagen door ‘onbekenden’. Eerste slachtoffers zijn de vermoedelijke islamitische terroristen, maar ook andere ‘vervelende’ oppositieleden ondergaan systematische repressie vanwege het regime.

prof. dr. Dirk Beke

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit

Gent in weeweekrart februari ’98

Ook de reactie op de weigering om kennis te nemen van de FlS-bood-schap was unaniem. “Men praat niet met een partij die de afbraak van de instellingen, van de democratie, van het volk wil. Mgr Tessier, aartsbisschop van Algiers en voorzitter van de Islamraad van Algerije, de hoogste religieuze autoriteit van het land, heeft ons een zeer lucide analyse gepresenteerd, eerlijk en oprecht: het FIS en GIA (de gewapende islamistische groepen) zijn sectes die niks van doen hebben met de authentieke islam.”

Zelfs Daniel Cohn-Bendit van de Duitse Groenen zit volledig op deze lijn. Voor een paar dagen was hij nog de stokebrand in de delegatie met zijn wens om de FIS een bezoek te brengen. Nu zegt hij :”ledereen heeft begrepen dat er geen andere uitweg is dan de democratie. Wij moeten helpen dit raderwerk te doen draaien. De regeringspolitiek is aan het wijzigen, haar manier van beleid, het betrekken van sociale en economische onderdelen… Deze generatie is, objectief gesproken, de bondgenoot van het democratiseringsproces”.

(uittreksel uit Le Soir van 13.2.98)