De generatie Spock

Opvoeding

Het belangrijkste boek van Dr. Spock, verspreid op ongeveer 50 miljoen exemplaren was de ‘bijbel’ voor de Amerikaanse moeders in de na-oor-logse periode. Zijn boek inspireert deze generaties ouders tot meer vrijheid en zelfvertrouwen in hun relatie met hun kinderen. Het heeft zonder enige twijfel de contestatiebewegingen van de jaren ’60 gevoed. De meest bekende van de kinderartsen overleed op 15 maart. Eén van de grote verdiensten van Dr. Spock is het stimuleren van de ouderlijke competentie. Hij heeft hen keuzemogelijkheden aangeboden en hen aangemoedigd zelf na te denken over de opvoeding van hun kinderen. -‘Heb vertrouwen in jezelf en geniet van je baby. Enjoy your baby.’ Deze grote vrijheid in de relatie tot de kinderen na de periode van de autoritaire opvoedkundige regels was heilzaam. In de jaren ’60 was Dr. Spock een sociaal en cultureel fenomeen geworden. Men sprak van Spockbabies, de generatie Spock. De pediater, nazaat van 
Nederlandse immigranten, de oudste van 6 kinderen, die door zijn eerste boek te schrijven zelf revolteerde tegen zijn strenge puriteinse opvoeding, hij was zoiets als de vader van Amerika geworden.

Datzelfde Amerika werd zeer tumultueus wanneer de eerste Spockgeneratie 20 jaar werd. De rechterzijde in de Verenigde Staten wezen Dr. Spock aan als de verantwoordelijke voor de wanorde en de chaos. Zijn revolutionaire opvoedkundige principes zouden de poorten geopend hebben naar de totale permissiviteit en laksheid. De generatie Spock bekritiseerde vice-presi-dent Spiro Agnew. Het was de generatie van hippies, van ‘seks, drugs and rock and roll’ en van het anti-patriottis-me. De conservatieve pastoor Norman Pearle liet niet af te wijzen op de nadelige invloeden van een liberale opvoeding.

In de jaren ’60 wierp Dr. Spock zich op als pacifist. Hij was diep geschokt toen president Kennedy besloot opnieuw nucleaire tests uit te voeren. Hij werd hoofd van het Comité voor een gezonde nucleaire politiek (SANE). In deze hoedanigheid schreef hij een pleidooi van een ganse pagina in de New York Times onder de titel: ‘Dr. Spock maakt zich zorgen’. In 1964 maakt hij campagne voor Lyndon Johnson maar voelde zich een jaar later verraden wanneer president Johnson besloot tot de escalatie van de Amerikaanse militaire operaties in Vietnam. -‘Waarom kinderen opvoeden indien ze weggestuurd worden om zich levend te laten verbranden?’ De volgende jaren zien we de respectabele pediater aan de zijde van Martin Luther King aan het hoofd van groepen van manifestanten, defilerend in de straten van Washington of New York om te protesteren tegen de oorlog in Vietnam, een oorlog die hij ‘illegaal en immoreel’ noemde. Dr. Spock werd meerdere keren aangehouden. Hij werd zelfs in 1968 voor een tribunaal in Boston schuldig bevonden aan het aanmoedigen tot ongehoorzaamheid en veroordeeld tot 2 jaar gevangenis. Maar de veroordeling werd in beroep teruggetrokken.

Marie Jeanne Vanmol