Dokter Pierre Duterte revolteert tegen de doodstraf

Dokter Duterte is een trouwe bezoeker van de dodengang in de gevangenis van Huntsville in Texas. Deze staat is recordhouder van executies met dodelijke inspuiting. Al 22 jaar worden in de Verenigde Staten “wettelijke” moorden begaan…

De paus is niet tussenbeide gekomen voor Robert Carter, een terdoodveroor-deelde. Ook de televisiestations hebben elkaar niet verdrongen voor de gevangenis op 18 mei, de dag van de executie. En waarom eigenlijk? Robert is geen vrouw, is niet blank en niet geschikt voor de media. Kortom hij is hoogstwaarschijnlijk het type dat de doodstraf dient te ondergaan! Afschuwelijk!

Dokter Pierre Duterte kent Robert heel goed. Hij schreef hem al sinds 1993 en bezocht hem viermaal en dit telkens gedurende vier uur in de bezoekerszaal van de gevangenis. Eigenlijk veel te weinig voor een periode van 5 jaar. Texas gaat er prat op al 38 medeburgers te hebben omgebracht in 1997. Dit is de helft van het aantal executies in alle staten samen van de USA gedurende het voorbije jaar! Robert heeft ongeluk want hij is zwart, lichtelijk debiel en zijn intelligentiequotiënt (IQ) ligt tussen de 65 en de 74, terwijl het gemiddelde zich situeert om en bij de 100. Daarenboven is hij ook nog arm.

Dit alles maakt hem tot een geschikte prooi voor de giftige injectiespuit. Daarmee is Robert de tweede minderjarige die ter dood veroordeeld werd. Hij verbleef al 17 jaar in de dodengang, tussen hangen en wurgen, wat uitermate barbaars, wreed en onmenselijk is. Hij was nog maar 34 jaar.

Op het ogenblik van de feiten

Robert werd ter dood veroordeeld voor een feit begaan toen hij minderjarig was. Het is ongelooflijk dat in de grootste westerse natie het bijna een gewoonte is, althans in sommige van zijn deelstaten, om de leeftijd waarop men de doodstraf daadwerkelijk toepast, te verlagen tot 14 jaar! Gewoon barbaars voor een land dat zich beschaafd noemt en andere landen die minderjarigen terechtstellen. Dit zijn Saoudi Arabië, Nigeria, Pakistan, Jemen, Iran en Irak. De V.S. wordt daarmee de 7de natie die kinderen vermoordt. Een psychiater verklaarde Robert infantiel. Pierre Duterte heeft een jaar lang gecorrespondeerd met Robert. Hij kreeg het idee met een kind te doen te hebben. Robert is eigenlijk een groot kind in een mannenlichaam. Zijn jeugd, samen met zijn vijf broers en zusters, was een leven van stokslagen en andere gewelddadigheden. Al op vijfjarige leeftijd werd hij zwaar mishandeld door zijn moeder en stiefvader. De gevolgen op zijn schedel waren nog duidelijk zichtbaar, want een kogel zat nog steeds in zijn schedel! Is Robert Carter een schurk? Helemaal niet. Tot op de dag van zijn aanhouding werd hij door zijn verschillende werkgevers gewaardeerd voor zijn ijver en genoot hij ook het vertrouwen van zijn patroons.

Tweeëntwintig jaar van legale moorden

De hoogste gezagdragers van de V.S. handhaven een ergerlijke dubbelzinnigheid. Enerzijds is er een amendement dat de doodstraf toelaat en anderzijds verwerpt een ander amendement de doodstraf als wrocd en ongewoon. Sinds 1976 werden er al 445 Amerikanen terechtgesteld. Van 1 januari tot 20 maart 1998 werden er al 13 executies uitgevoerd. Die 445 “legale” moorden kosten de Amerikaanse belastingbetaler meer dan 700 miljoen dollars! Tussen 1924 en 1972 werden in de staat Georgië 78 blanken tegen 337 zwarten “legaal” omgebracht!

Sinds 1976 liepen tenminste 21 executies uit de hand, wat de humane aard van de doodstraf ten stelligste tegenspreekt.

Gezien hij zonder strafregister was liet men hem elke avond de barhoudster vergezellen naar haar woning met de ontvangsten van de dag. De mentale achterstand van Robert werd tijdens zijn proces nooit in aanmerking genomen. Het duurde slechts tien minuten om een kind ter dood te veroordelen! Ongelooflijk maar de rauwe realiteit!

René Van Nerum, naar Dr. Pierre Duterte