Top…punt

De Nederlandse verzekeraar Aegon verwacht voor dit jaar een stijging van zijn nettowinst met 25 %. Vorig jaar boekte Aegon een winst van 2,21 miljard gulden, wat dan 40 % meer uitmaakte dan hot voorgaande jaar. Ondertussen hebben de vier bestuurders (topmanagers) van de verzekeraar Aegon een salaris opgestreken van 55 miljoen en beschikken daarnaast ieder over opties voor een waarde van 700 miljoen frank. Leve de vrije markteconomie… Zelfs in de Nederlandse politieke wereld begint men zich vragen te stellen over deze feiten die “buiten alle proporties liggen”. Maar wie heeft dit in de hand gewerkt? Waarom werden geen regels vastgelegd om te verhinderen dat een verzekeraar als Aegon aan zijn verzekerden dergelijke premies oplegt alleen om hoge wir sten te boeken en zichzelf ontzaglijke lonen uit te betalen? (ac1