dooddoener

DOODDOENER

“De OESO stelt vast in een zopas gepubliceerd rapport over de voordelen van de vrijmaking van de handel en de investeringen dat landen die zich hebben opengesteld tienmaal zo sterke groei kenden als diegene die dat niet hebben gedaan. Alleen al de Uruguay ronde leidde in de wereld tot een verlaging van de belastingen met meer dan 7.500 miljard frank”. Jan Bohets in “Het fundament van de welvaartexplosie” (De Standaard, 15/5/98), Thailand, Zuid-Korea, Indonesië e.a. landen schijnen bij deze beoordeling vergeten te zijn, zoals tevens de miljoenen werklozen e.a. die een inkomen hebben dat onder het levensminimum ligt en zeker niet geprofiteerd hebben van 7.500 miljard belastingvermindering,