Eventjes objectief

Extreem-rechts

Onlangs kregen we een propaganda-blaadje van het Vlaams Blok in onze brievenbus. Het draagt de bedrieglijke titel “Antwerps Nieuws” en is betaald met onze, met uw centen. Inderdaad, de partijen krijgen van de staat een subsidie in verhouding tot hun stemmenaantal. Eigenaardig dat een partij die eist dat België barst toch van datzelfde land geld aanneemt. Dan stelt zich de vraag: “Moeten we democratische vrijheden geven aan diegenen die de democratie gebruiken om ze nadien te nek om te wringen”?

Maar daar gaat het nu niet over. De blokkerkes schijnen, op dit ogenblik althans, een voorliefde te hebben voor Vitrolles. Dat kan gebeurlijk nog veranderen zoals u verder kunt lezen wanneer we het even hebben over Toulon.

Vitrolles is een stadje in Zuid-Frankrijk van ongeveer dertigduizend inwoners. Momenteel is er het Front National (F.N.) aan de macht. “Vitrolles: succesvol “eigen volk eerst”-beleid” bloklettert het VB.. In dit artikel wordt o.m. verwezen naar de beslissing van het plaatselijk F.N.-gemeentebestuur om een premie van 30.000 BF te geven aan de ouders van pasgeboren kinderen volgens de maatstaf van “nationale voorkeur”.

De prefect van de Bouches-du-Rhöne, Jean-Paul Proust, gelastte op 3 februari 1998 deze “buitengewone toelage” in beslag te nemen. De administratieve rechtbank van Marseille oordeelde dat deze premie onwettelijk is. Op straffe van een dwangsom moesten alle affiches weg. Belangrijk is te onderstrepen dat de ouders aan wie dit bedrag werd toegekend, geweigerd hebben het te aanvaarden. Dit kwam zelfs op de tv. Waar blijft hun eerlijkheid inzake berichtgeving?

Gevolmachtigde echtgenoten

Met de laatste gemeenteverkiezingen werd in Vitrolles Bruno Megret als burgemeester verkozen. Hij is de nummer twee van het F.N.. “Le petit Goebels” noemt men hem. Die naam dankt hij aan zijn opvallende gelijkenis, zowel in houding, stijl als woordgebruik, met de vroegere nazi-minister van propaganda in Duitsland. Vermits hij “gesjoemeld” had, werd die verkiezing vernietigd en moest men opnieuw ter stembus. En… hij stelde zijn echtgenote Cathérine kandidaat. Als gevolg van een demagogische campagne maar ook door de verdeeldheid en fouten van de democratische krachten werd zij verkozen. Zij werd burgemeesteres in naam, hij in werkelijkheid achter de schermen. Dus in feite “eigen familie eerst”, en het volk kan wachten.

In Toulon is er ook een F.N.-burgemeester, namelijk Le Chevalier. Verleden jaar stelde hij zich kandidaat voor de Kamer en werd verkozen. Maar ook bij hem werden oneerlijke praktijken vastgesteld. Bijgevolg werd zijn verkiezing ongeldig verklaard. U ziet, terloops gezegd, zo “proper” zijn die van het F.N. niet. En wat deed hij? Hij stelde zijn… echtgenote Sandrine kandidaat. Dus weer “eigen familie eerst”, en het volk kan wachten.

Bij de eerste tussentijdse verkiezing werd zij verslagen. De linkse eenheids-Iijst, aangevoerd door de socialiste Odette Casanova en de communist Lorenzo Mateos, won met… drieëndertig stemmen. Als gevolg van een fout van een journalist tijdens een uitzending op Canal-t- werd ook deze stern-beurt vernietigd.

Bij de tweede tussentijdse verkiezingen won de linkse eenheidslijst met honderden stemmen verschil. Is het tij voor het F.N. aan het keren? Daardoor verloor het F.N. definitief zijn enige zetel in de assemblee.

Intussen werd de grote baas Le Pen door het tribunaal van Versailles veroordeeld voor het toebrengen van beledigingen, bedreigingen en slagen. Het slachtoffer was de socialistische verko-zene Annette Peulvast van Monte-la-Jolie. Dat heeft iedereen meermaals op tv kunnen zien. Ook de communistische burgemeester Claude Brunet in Yvelines werd door Le Pen (himself) in de liesstreek gestampt.

Voor deze feiten kreeg hij drie maanden gevangenis met uitstel plus twee jaar beroving van zijn burgerrechten. Als deze straf in beroep bevestigd wordt, is hij onverkiesbaar en kan hij zijn kandidatuur voor het Europees parlement niet stellen.

En wat gebeurt er nu ? Hij stelt eventueel zijn tweede vrouw als kandidate. Dus weer “eigen familie eerst” en het volk… Maar toppunt! Nu komt de klucht. De eerste die zich hiertegen verzette was Bruno Megret! Begrijpe wie kan. Natuurlijk, “le petit Goebels” wil zichzelf kandidaat stellen voor Europa.

Het F.N. in actie

’t Was tijdens de presidentsverkiezing. Op 21 februari 1995. Even na 23 u. Een plakploeg van het F.N. schoot de jonge lyceumstudent Ibrahim Ali in Marseille op straat dood. De jongen was slechts zeventien jaar en had de Franse nationaliteit. Hij was afkomstig van de Comoren, een eilandje in de Indische Oceaan behorende tot de Franse overzeese gebieden.

Voor de rechtbank wilden de plakkers de wettige zelfverdediging inroepen. Megret kwam die leugenachtige thesis verdedigen. Maar die stelling bleek onhoudbaar. Trouwens het slachtoffer werd in de rug geschoten.

Laten we nu het rekwisitoor van de advocaat-generaal in het kort aanhalen. “Komen zeggen dat deze drie beschuldigden de elite van de natie zijn betekent bijna een provocatie. In de zesde republiek die zij (het F.N.) ons beloven zal het mogelijk zijn te schieten op negers die achter een autobus lopen. Het F.N. heeft de drie mannen gewettigd in de misdaad. Zij waren niet aan het plakken. Zij waren op patrouille om als ‘ordehandhavers’ hun affiches te beschermen. Zij hebben de logica van de haat gevolgd. Daardoor zijn ze, zonder na te denken, racist misschien zelfs fascist geworden. Zij werden gedekt door de verantwoordelijken op hoog niveau van hun organisatie. Het zijn militanten van het F.N., vertrokken vanuit de zetel van het F.N., tijdens de presidentscampagne van het F.N..”

De vraag is nu of onze blokkers met deze praktijken van hun bevriende partijen akkoord gaan? Waarom publiceren zij dat niet, om volledig te zijn? Vinden zij het normaal dat plakploegen vuurwapens bij zich hebben? U ziet diegenen die de mond vol hebben over veiligheid zijn daarom altijd niet zo veilig voor het volk.

Charles Van der Vinck