Japanse biologische wapens tegen China

Kort geleden legde de 85-jarige Yutaka Mio voor de rechtbank van Tokyo, als eerste Japanse getuige, een verklaring af over de biologische oorlogsvoering van Japan tegen China in de jaren 30. De voormalige politieofficier van het keizerlijk leger bevestigde dat er experimenten werden uitgevoerd op burgers. Mio vertelde de rechters hoe hij, in het door Japan bezette Mandsjoerije, mensen moest aanhouden en naar de beruchte “eenheid 731” overbrengen. Ziekenhuizen waar proefnemingen op mensen werden uitgevoerd? De verantwoordelijkheid voor deze feiten is nog altijd een twistpunt tussen Japan en zijn Aziatische buren, in bijzonder China.

De oorlogsmisdadigers, verantwoordelijken van “eenheid 731” werden na de oorlog nooit verontrust , laat staan berecht. Uit een recent onderzoek blijkt dat hierover een geheim akkoord bestond tussen Japan en de V.S. Mio wees er op dat door een sterke geheimhouding niemand precies wist wat zich  in  de  “doodsfabrieken” afspeelde, maar dat hij later vernam dat wie er binnengebracht werd er nooit uit terugkeerde.

Tot de “experimenten” behoorde eveneens het dissecteren van mensen zonder verdoving. Door de eenheid werden ook ziektekiemen uit vliegtuigen gedropt die epidemieën veroorzaakten in Chinese dorpen.

Mio wil nu zijn verantwoordelijkheid opnemen en is lid van de organisatie die de eisen van Chinese slachtoffers steunt en wil dat Japan uitkomt voor de gepleegde misdaden. Mio wijst er eveneens op dat hij uit extreem rechtse hoek doodsbedreigingen krijgt maar zegt dat dit hem niet deert. Hij vindt het echter erger dat tophistorici en politici de feiten blijven ontkennen. Voor enkele maanden verklaarde de Japanse hoogleraar Osamu Fujimoto dat hij destijds plannen heeft gevonden van het keizerlijk hoofdkwartier waaruit bleek dat een groot biologisch en chemisch offensief tegen China gepland was.

(ads)