MANIFEST PALESTINA

WIE DE VREDE NIET WIL, BEREIDT DE OORLOG VOOR

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft nagenoeg unaniem het Israëlische nederzettingenbeleid in Oost-Jeruzalem veroordeeld. Daarmee beklemtoont de internationale gemeenschap nog maar eens het belang van het internationaal recht en de gewettigdheid van de rechten van het Palestijnse volk op het grondgebied van Oost-Jeruzalem.

Samen met de internationale gemeenschap herinneren wij bovendien aan:

  • De wettelijkheid van de rechten van het Palestijnse volk op het grondgebied van de westelijke Jordaanoever en de Gazastrook;
  • Het recht van dit volk op een Palestijnse staat, de enige garantie voor vrede en veiligheid in de regio;
  • Het recht op een rechtvaardige en duurzame vrede, die gelijke rechten garandeert voor de twee volkeren, te beginnen met het recht op soevereiniteit over het eigen grondgebied;
  • Het recht op een waardig leven voor elke Palestijn en dus het recht op vrijheid voor de politieke gevangenen, die nog steeds opgesloten zitten, het recht op terugkeer voor alle vluchtelingen, de ontmanteling van de nederzettingen en politieke en economische autonomie voor de Palestijnse staat.

Het gaat hier telkens om onvervreemdbare rechten, die door de opeenvolgende Israëlische regeringen voortdurend met de voeten worden getreden. Telkens opnieuw wordt op een onduldbare wijze het internationaal recht geschonden, telkens opnieuw wordt er op een onaanvaardbare wijze aangestuurd op een oorlog in heel het Midden-Oosten, een gebied dat voortdurend gedestabiliseerd wordt.

Wij nodigen alle voorstanders van de vrede in Palestina, in Israël en in de rest van de wereld uit:

  • om nee te zeggen aan de voortdurende provocaties van de regering Netanyahu;
  • om de ontmanteling te eisen van de Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever, in de Gazastrook en Oost-Jeruzalem;
  • om Israël te dwingen het internationaal recht te respecteren.

Om dit te bereiken vragen wij aan onze regering en aan de Europese instellingen om de nodige maatregelen te nemen om alle – economische, financiële, culturele of wetenschappelijke – akkoorden van de Europese Unie met de Israëlische regering op te schorten of te bevriezen, zo lang Israël het internationaal recht en de rechten van het Palestijnse volk blijft ontkennen.

Dit manifest kadert in een internationale campagne. Onze doelstelling is: 10.000 handtekeningen verzamelen in België.

Vlaams Palestina Comité Association belgo-palestinienne Bruxelles/Wallonië Stichting / Fondation Naïm Khader