Nagels met koppen

 • DUITSLAND: Zoals Wilfried Martens, toen hij premier was, ons voorspelde dat het einde van de tunnel in zicht was zo heeft kanselier Kohl een zestal maanden terug eveneens gezworen dat, tegen het jaar 2000 het aantal werklozen zou gehalveerd worden… Nonsens. Vandaag is het aantal werklozen in Duitsland reeds opgelopen tot 4,55 miljoen (11,9 % van de actieve bevolking) en zelfs 1 op 5 in de vroegere DDR.
 • WIE IS FORD? WIE IS NISSAN? WIE IS MAZDA?: Robert Reich, gewezen minister in de eerste Clinton regering, die op de economische politiek van de westerse wereld heel wat kritiek heeft, stelt bovenvernoemde vragen met betrekking tot de verstrengeling in de economie en geeft hierbij het volgend voorbeeld: Het Japans bedrijf Mazda van Fiat Rock in de staat Michigan (VS) produceert sinds 1991 de Ford Prole. Sommige van deze wagens worden naar Japan geëxporteerd. De terreinwagen Mazda wordt in een Fordbedrijf van Louiseville in de staat Kentucky (VS) gemaakt en vervolgens in de winkels van Mazda in Japan en de VS verkocht. Nissan maakt zijn lichte vrachtwagens in zijn bedrijf in Tennessee (VS) en vervolgens gecommercialiseerd door Ford in de VS en Japan… Deze verstrengeling, zegt Robert Reich, is slechts één van de aspecten van de mondialisering in onze westerse industriële democratie, ondertussen produceert zij een soort onderklasse, van gedemoraliseerde en verarmde burgers.
 • TRANSNATIONALE   FIRMA’S:   In het begin van de jaren tachtig waren er 37.000   transnationale   firma’s   met 170.000 filialen. De 200 grootste zijn conglomeraten waarvan de planetaire activiteiten alle sectoren van de handel, landbouw en diensten dekken. De tien belangrijkste landen waar deze gevestigd zijn zien er geografisch als volgt uit: Japan (62), V.S. (53), Duitsland (22), Frankrijk (19), Groot-Brittannië (11), Zwitserland (8), Zuid-Korea (6) en Nederland (4).

■    FILMINDUSTRIE: In 1995 realiseerde Hollywood een economisch overschot van meer dan 4 miljard dollar in Europa. Het aantal bezoekers van Amerikaanse filmen in Europa steeg van 400 miljoen in 1985 naar 520 miljoen in 1994, wat een aandeel van de markt geeft dat steeg van 56 % naar 75 %. Inkomsten van nationale filmen daalden tijdens dezelfde periode van 177 miljoen naar 89 miljoen bezoekers wat een daling van het deel van de markt van 25 % naar 13 % betekende. Wat de t.v. betreft werden in 1993 niet minder dan 53 % Amerikaanse filmen geprogrammeerd en 47 % nationale, Europese of vreemde films vertoond. Door de groeiende invloed van de Amerikaanse film gingen in Europa 250.000 arbeidsplaatsen verloren. Het aandeel van de niet-Amerikaanse filmen in de Verenigde Staten bedraagt slechts 2 % van de audiovisuele consumptie.

■    BELGISCHE AUTOMARKT: Hierbij een overzicht van de Belgische top
tien in 1997.

wagens           procent

 1. Volkswagen    54.871            (+ 0,46)
 2. Opel               45.192          (+15,65)
 3. Renault          38.957          (- 12,27)
 4. Ford                36.876              (-6,57)
 5. Peugeot         32.165             (+1,74)
6Citroen26.626(+3,41)
7Toyota16.691(-2,16)
8Audi16.070(+ 4,69)
9B.M.W.15.045(- 6,84)
10Mercedes13.890(+ 3,33)

■    PETROLEUMMAATSCHAPPIJEN:

 • AMOCO: De vierde Amerikaanse petroleumgroep en de zesde op wereldvlak heeft op 22/1 voor 1997 een nettowinst bekend gemaakt van 2.720 miljard dollar wat een daling betekent van 4 % en een zakencijfer van 36,2 miljard dollar.
 • TEXACO: De vijfde Amerikaanse en de zevende petroleumgroep op wereldschaal maakte een verhoging van zijn winst voor 1997 bekend. Deze bedroeg 2.664 miljard dollar of 32 % tegenover het vorige jaar. Het zakencijfer bedraagt 46,6 miljard dollar of + 4 %.
 • GENERAL ELECTRIC: Het Amerikaans conglomeraat heeft voor 1997 een stijging van zijn winst met 13 % bekend gemaakt of 8,2 miljard dollar voor een zakencijfer van 90,8 miljard dollar.
 • BRISTOL MEYERS SQUIBB: Het Amerikaans farmaceutisch bedrijf deelde mee dat haar winsten in 1997 gestegen zijn met 12 % of 3,20 miljard dollar voor een met 11 % stijgend zakencijfer dat 16,7 miljard dollar bedraagt.
 • 35 UUR WEEK: In Frankrijk werd in het parlement het eerste debat gevoerd voor de invoering van de 35 uren week. Ondertussen blijkt uit een studie van de Banque de France dat de invoering van de 35 uren week binnen de drie jaar 700.000 nieuwe werkplaatsen zou scheppen. Een ander studiecentrum L’Observatoire Français des conjonctures économiques” houdt het op 450.000 nieuwe werkplaatsen in het jaar 2000.
 • PETROFINA: Met een nettowinst van 22,1 miljard frank, een stijging van 39 % t.o.v. het jaar 1996, heeft de Belgische olie en chemiegroep in 1997 alle records gebroken. Petrofina overtrof hiermede zijn beste vorige prestatie uit 1990 waar de nettowinst 21,8 miljard frank bedroeg.
 • TOBIN-TAKS: Het invoeren van de Tobin-taks op de vlottende kapitalen (een voorstel van de Amerikaanse Nobelprijswinnaar economie), een belasting van slechts 0,1 %, zou jaarlijks 166 miljard dollar opbrengen, een som die tweemaal hoger is dan het bedrag dat nodig is om de extreme armoede tegen het begin van de volgende eeuw uit de wereld te bannen.
■  LENINGEN AAN ZUID-KOREA: 
(in miljarden dollar)  
 Sinds midden 1997Sinds midden 1996
Japan23.73222.512
Duitsland10.7948.528
Frankrijk10.0706.994
Verenigde Staten9,9549.582
Verenigd Koninklijk6.0464.140
België3.8992.312
Nederland1.7361.651
Italië1,3691.024
Canada1.335869
Oostenrijk1.2181.257
Luxemburg528357
Spanje546357
Totalen103.43288.027
 miljard dollarmiljard dollar