Nagels met koppen

■ INDIA: Volgens de laatste schattingen van de Verenigde Naties zal de Indische bevolking (nu 976 miljoen) de 1,5 miljard bereiken in het jaar 2050, en zo China voorbijstreven als het land met de hoogste bevolking in de wereld. India zal de grens van de 1 miljard bereiken in het jaar 2000. Tijdens deze periode zal China 1,3 miljard inwoners tellen. Het gemiddeld aantal inwoners per vierkante kilometer is in India 274 wat reeds tweemaal meer is dan in China. In 1901 telde India 240 miljoen inwoners. Zo de huidige groei aanblijft zal India zijn bevolking in een eeuw verviervoudigd hebben.

■ VOLKSWAGEN: De Europese commissie heeft aan de autoconstructeur Volkswagen een boete opgelegd van 112 miljoen dollar om zijn verdelers in Italië verboden te hebben om wagens te verkopen aan Oostenrijkse cliënten. Volkswagen noteerde in 1997 een recordwinst van 1,36 miljard dollar (±28 miljard frank). De groep verkocht in ’97 niet minder dan 4.250.000 wagens wat 7,9 % meer is dan in ’96. 40 % van de verkoop wordt buiten Europa gerealiseerd.

■ RENAULT: Louis Schweitzer, de PDG van de groep Renault, is de man die vorig jaar Renault Vilvoorde deed sluiten, de afdanking aankondigde van 3.700 arbeiders in Frankrijk maar toch een nieuwe Renaultfabriek gaat starten in Rusland. Renault die in 1996 een verlies zou geleden hebben van 5,25 miljard F.F. heeft kort geleden bekend gemaakt in 1997 een winst geboekt te hebben van 5,43 miljard FF.

Randstad Holding: Het Nederlands uitzendbedrijf dat ook in ons land actief is, behaalde voor het vierde opeenvolgende jaar een recordwinst. Voor ’97 betekent dit een stijging van 24 % of 258 miljoen gulden (4,72 miljard fr.) tegen 207 miljoen in ’96. Het bedrijf voorziet dat de omzet en de winst met hetzelfde tempo zal toenemen in ’98. Randstad telde 1.108 vestigingen in ’96 en het aantal werknemers steeg met bijna een kwart tot 8.600.

■    FUSIES: De Britse verzekeringsmaatschappij Commercial Union, eigenaar van Delta Lloyd, gaat samensmelten met branche genoot General Accident.

Met deze ontstaat de grootste algemene verzekeraar in Groot-Brittannië. De firma heeft een waarde van 15 miljard pond (915 miljard frank). Door deze fusie zullen “om de kosten te besparen” 3000 banen sneuvelen in Groot-Brittannië en 2000 in de rest van de wereld.

■    AUTOS: In 1997 werden er, over de ganse wereld, 38,8 miljoen personen
wagens vervaardigd (+5,4 %). Per continent gaf dit:

ALENA 7,74 (waarvan 5,92 in de V.S., 0,96 in Canada en 0,85 in Mexico). EUROPA: 16,47 (waarvan 14,50 in de E.U.).

ZUID-AMERIKA: 2,04 (waarvan 1,68 in Brazilië en 0,36 in Argentinië). AZIË: 12,56 (waarvan 8,49 in Japan en 2,30 in Korea).

De internationale organisatie van autoconstructeurs heeft ook bekend gemaakt dat 54,16 miljoen (+5,5 %) lichte vrachtwagens, camions en autocars in 1997 werden vervaardigd.

■ C&A: Het groot winkelbedrijf dat in Vilvoorde een nieuw gebouw opende dat twee miljard heeft gekost en onder leiding staat van Carl Brenninkmeyer heeft in België 38 vestigingen. Het bedrijf heeft echter nog steeds geen ondernemingsraad.

■ FILM: De film “Titanic” is in de geschiedenis de eerste film die de drempel van de inkomsten van één miljard dollar overschreden heeft. Voorheen behaalde de film “Jurassic Park” 913 miljoen dollar. “Titanic” wordt nog in 48 landen vertoond.

■ REED ELSEVIER: De nettowinst van de Brits-Nederlandse uitgeversgroep, Reed Elsevier heeft bekend gemaakt dat haar winst vorig jaar gestegen is met 22 procent tot 1.940 miljard gulden (35,5 miljard frank).

■ WOLTERS KLUWER: Het Neder landse uitgeversconcern zag zijn winst stijgen met 21 procent tot 579 miljoen gulden (10.10.596 miljard frank). Gevaert: In de eerste zes maanden van het boekjaar 1997-1998 heeft de Holding Gevaert een winst geboekt van 4,44 miljard frank. Heineken: De Nederlanse bierbrouwer die in 1996 een slechte beurt maakte zag vorig jaar zijn winst stijgen met 16 procent of 761  miljoen gulden (13,9 miljard frank).

■ Het  Belgische Tractebel  boekte voor 1997 een nettowinst van 16,4 miljard frank (+ 36 %).

■ WINSTEN: In ons land, zoals in onze buurlanden, staan de bedrijfsleiders aan de klaagmuur met de bewering dat de loonkosten moeten dalen om aan de concurrentie het hoofd te bieden.

Over hun winsten wordt niet gesproken.

We geven er hier enkele die ons tijdens de laatste dagen opgevallen zijn. Generale   Bank:   17,1   miljard   ES.fr., B.B.L.: 11,8 miljard, Kredietbank: 14,7 miljard.

Daimler-Benz: De Duitse multinational die actief is in de luchtvaartindustrie en de autonijverheid boekte in 1997 een recordwinst van 4,3 miljard mark of 78 % meer dan in 1976. Aérospatiale: De Franse multinational uit de luchtvaartindustrie noteerde voor 1997 een recordwinst van 1,4 miljard F.F. wat een verhoging uitmaakt van 75 % t.o.v. het vorige jaar.

■ ELF LANDEN OP WEG NAAR DE EURO

 Deficit in ’97Openbare schuldInflatie in ’97
 in % BBPin % BBPin variatie %
 criterium 3 %criterium 60 %criterium 2,7 %
Luxemburg+1,7%6,7 %1,4%
Ierland0,9%66%*1.2%
Finland0,9%55,8%1,2%
Nederland1,4%72,1 % *1,9%
België2.1 %122,2 % *1.5%
Portugal2.45 %61.99%*1,9%
Oostenrijk2,45%66,1 %*1,2%
Spanje2.6 %68,3 % *1,9%
Duitsland2.7%-61,3%*1.5 %
Italiö2.7%121.6% “1.9%
Frankrijk3%58%1.3%

Aanduidingen met {*) zijn landen die het criterium van 60 % overschrijden. Groot-Brittannië, Denemarken en Zweden willen op dit ogenblik niet deelnemen Griekenland beantwoordt niet aan de vereiste normen.