Nagels met koppen

 • PENSIOENFONDSEN:  Het  is  uit Amerika overgewaaid. De pensioenfondsen worden samengesteld uit de bijkomende bijdragen die de loontrekkenden voor hun pensioenen betalen en op de beurs worden ingezet. De 1000 grootste Amerikaanse pensioenfondsen beheerden in 1994 een bedrag van 780.000 miljard frank of achtmaal de waarde van de Franse begroting en 10 % van de investeringen buiten de V.S. De Britse pensioenfondsen beschikken over een bedrag van 24.000 miljard frank. Onze regering blijkt eveneens die richting te willen inslaan om met de spaarcenten van de loontrekkende de kapitaalmarkt aan te zwengelen.
 • ZWART GELD: Het wit gewassen zwart geld vertegenwoordigt 8 % van de internationale wereldhandel, zo’n 300 a 400 miljard dollar, verklaarde een expert tijdens eens recente internationale conferentie. Alberto Bradanini, adjunct bij het Bureau van de Verenigde Naties voor de preventie van moorden en de drugcontrole wees hierbij op een studie van het Internationaal Munt-fonds (IMF) er de aandacht op vestigend dat 2 tot 5 % van de bruto nationale producten in de wereld voortkwamen van witgewassen geld.
 • INDIRECTE BELASTINGEN: Een nieuwe partij “Vivant” wenst de belastingen te herschikken door het opdrijven van de indirecte belastingen. Vivant schijnt hierbij te vergeten dat de indirecte belastingen de meest ondemocratische zijn.

In Frankrijk vertegenwoordigde de BTW in 1997 reeds 62 % van de belastingen en dezelfde studie wees er op dat de BTW 23 % vertegenwoordigt van de belastingen van de mensen met een beperkt inkomen en slechts 7 % bij de rijke gezinnen.

■    TOP AUTOPRODUCENTEN: Hier bij de lijst van de 10 belangrijkste autoproducenten in de wereld en hun aantal verkochte wagens met de procentuele stijging (daling) in 1997 t.o.v. 1996.

 • General Motors (VS) 9 miljoen (+6,2%),
 • Ford (VS) 7 miljoen (+4,4%),
 • Toyota Motors (Jap.) 5 miljoen (+1,8%),
 • Volkswagen (D) 4,1 miljoen (+7,3%),
 • Daimler-Chrysler (D-VS) 4 miljoen (+0,9%),
 • Fiat (It.) 3 miljoen (+14,6%),
 • Nissan-Motors (J) 3 miljoen (+1,1%),
 • Peugeot-Citroen (F) 2 miljoen (+5%),
 • Honda-Motors (J.) 2 miljoen (-3,6%),
 • Mitsubishi (J) 1,9 miljoen (-2,2%).
 • General Motors omvat: Saab, Opel en Vauxhall.
 • Ford Motors omvat Jaguar.
 • Volkswagen   omvat   Audi, Seat   en Skoda.
 • Fiat omvat Alfa Romeo, Ferrari, Lancia en Massurati.

■    FUSIE IN DE AUTOWERELD: Met de fusie tussen Daimler-Benz (Mercedes) uit Duitsland en Chrysler Corp. uit de V.S. komt een nieuwe reus opdagen in de auto-industrie. De nieuwe groep zal 412.000 werknemers tewerkstellen (291 D.B. en 121 Chrysler).

Over een marktkapitalisatie beschikken van 80,17 miljard dollar (53,70 voor D.B. en 26,40 voor Chrysler). Een omzet hebben van 131 miljard dollar (69,98 voor D.B. en 61,15 voor Chrysler) en over een winst voor belastingen noteren van 6,9 miljard dollar (2,37 voor D.B. en 4,56 voor Chrysler).

■    WERKLOOSHEIDSSTATISTIEKEN: Op 4 februari kwamen er in
Groot-Brittannië plots 500.000 werklozen voor in de statistieken. Reden hier
van is dat men de formule voor de opstelling van de statistieken gewijzigd
heeft. Het model dat door de conservatieven voor opstelling van de statistiek werd gebruikt werd tussen 1979 en 1997 maar eventjes tweeëndertig maal aangepast.

■    WINSTEN STIJGEN: Renault sloot Vilvoorde, opent een bedrijf in Moskou, dankt ook in Frankrijk arbeiders af maar boekte voor 1997, wat als een zwart jaar voor de auto-industrie wordt geciteerd, een winst van 5,5 miljard FF. Maar er zijn er nog anderen: Michelin (+34,3%), Alcatel Alsthrom (+74%), Ciments Laforge (+33%), Total (+35%), Natexis (+196%), Danone (+20%), Groupe Lagardère (32,9%), LVMH (+23%).

Ondertussen klagen deze bedrijven over de hoge loonkosten en zijn het dezelfde die zich in Frankrijk verzetten tegen de invoering van de 35 uur week.

■    ZUID-KOREA: Als gevolg van de financiële en economische crisis hebben sinds begin van dit jaar een miljoen arbeiders hun job verloren. Eind mei werden er 1,5 miljoen werkzoekenden genoteerd tegen 658.000 eind december ’97. Sinds januari verliezen dagelijks 8.000 hun baan. Volgens analisten liggen deze cijfers ver onder de werkelijkheid. In Zuid- Korea wordt een arbeider die één uur per week werkt niet als een werkloze genoteerd. Er bestaan eveneens geen sociale vergoedingen voor de werklozen. Michel Camdessus, de voorzitter van het IMF, verklaarde dat de Zuid-Koreaanse overheid haar verplichtingen perfect vervult.

Vanaf 1/1/99 zullen 100 Belgische franken In andere munten de volgende vaste waarde hebben:

 • Duitse mark                            4,84837
 • Franse frank                           16,2608
 • Nederlandse gulden             5,46285
 • Spaanse peseta                    412,462
 • Italiaanse Sire                         4799,90
 • Portugese escudo                 496,984
 • Finse mark                             14,7391
 • Ierse punt                               1,95232
 • Oostenrijkse shilling             34,1108

Buiten enkele bescheiden stakingen en betogingen is het verzet nog niet losgebroken.

De ontevredenheid groeit echter aanzienlijk. Naast de afdankingen is er ook het feit dat de premies, die dikwijls 30 % van het loon uitmaken, door het patronaat werden afgeschaft. In talrijke bedrijven werden ook de lonen rechtstreeks met 10 tot 20 % verminderd. Om een idee te hebben van de omvang van de schulden van de grote conglomeraten is het goed te weten dat de “Koreaanse vrije handel commissie” kort geleden bekend maakte dat de gemiddelde schuld van de dertig belangrijkste chaebols (multinationals) 520 % bereikte van de eigen fondsen op het einde van de jaren 1966 en er een verhoging is van 25 % per jaar. De vijf grootste chaebols: Hyundai, Sammeng, Daewo, L.G. en S.K. cumuleren 60 % van de schuld.

■ AUSTRALIË: Het Hoger Gerechtshof heeft de reïntrigratie bevolen van de 1.400 dokwerkers die op 7 april door hun werkgever, de maatschappij Patrick Stevedores, werden afgedankt. De dokwerkers waren in staking gegaan omdat het bedrijf hun statuut in vraag stelde. Ze werden hierbij gesteund door de vakbonden van de zeelieden van Japan, de V.S., Canada en Groot-Brittannië.

De firma had een beroep gedaan op veiligheidsagenten met bonden en niet gesyndiceerden om de staking te breken. De uitspraak van het Opperste Gerechtshof is mede een nederlaag voor de regering die de houding van het patronaat tegen de vakbonden had gesteund.