Nagels met koppen

 • MULTINATIONALS: Bij fusies en opslorpingen van bedrijven werd in 1997 een bedrag ingezet van 1.600 miljard dollar. Zo komen er steeds grotere mastodonten. Het zakencijfer van General Motors is belangrijker dan het Bruto Nationaal Product (BNP) van een land als Denemarken, dit van Exon hoger dan dit van Noorwegen en dit van Toyota hoger dan het BNP van Portugal.
 • DUITSLAND: In de loop van de vijf laatste jaren steeg het kapitaal van de Duitse bedrijven met 46,8 %, de persoonlijke fortuinen in Duitsland met 46,4 % maar de lonen stegen tijdens dezelfde periode slechts met 3 %. De productiviteit maakte een sprong van 10 % maar de werkelijke lonen daalden met 8,3 %.
 • EUROPESE UNIE: Voor de uitbreiding van de E.U. naar de gewezen socialistische landen zal het, rekening houdende met hun huidige economische situatie, nog een hele tijd duren vooraleer ze het doorsnee Europese peil hebben bereikt. Hieronder de lijst van deze landen met de vergelijking van het Europees BNP-gemiddelde (100 %) en het aantal jaren om de 50 % en of 75 % van dit Europees gemiddelde te bereiken :

Tsjechië 24 % (28 jaar en 43 jaar) Hongarije 19 % (35 jaar en 50 jaar) Polen 15 % (38 jaar en 50 jaar) Roemenië 7 % (114 jaar en 137 jaar) Rusland 13 % (77 jaar en 100 jaar) Slovakije 15 % (44 jaar en 59 jaar) Slovenië 41 % (11 jaar en 34 jaar).

 • WERKUREN: Tussen 1960 en 1990 daalde het aantal jaarlijkse werkuren van 1960 tot 1800 uren in de V.S., van 2030 uren naar 1750 uren in Canada en 2450 uren naar 2090 uren in Japan.
 • AFDANKINGEN : In de loop van de laatste jaren zag het aantal afdankingen er in de volgende Amerikaanse bedrijven er als volgt uit : AT&T (83.000), Nymex (22.000), Hughes (21.000), G.T.E. (17.000), Eastman Kodak (14.000), Bell South (20.000), Xeros (10.000), U.S. West (9.000), enz… Dit vermeldt Jean Jacques Solomon in zijn boek “Europe Etats Unis, Progrès technique et myopie des économistes”.
 • FRANKRIJK: In 1991 verleende de Franse economie nog slechts 57 % van de hoeveelheid werk die zij terbeschikking stelde in 1896 of 34,1 miljard uren tegen 60 miljard uren een eeuw geleden. Ondertussen werd het Bruto Binnenlands Product (BBP) met tien vermenigvuldigd en de productiviteit met achttien .
 • SYNDICALISTEN: In het jaar 1997 werden in de wereld 300 syndicalisten vermoord waarvan de helft in Colombia, omdat zij de rechten van de arbeiders verdedigden. De Internationale Conferentie van de Vakbonden (CISL) beschuldigt bovendien de mondialisering van de economie dat deze samengaat met de syndicale repressie. 1681 syndicalisten werden gemarteld, 2329 werden aangehouden en 3669 waren het slachtoffer van intimidaties verklaart het CISL dat 206 organisaties uit 141 landen telt. 79 landen worden beschuldigd zich rechtstreeks te mengen in syndicale aangelegenheden.
 • MITSUBISHI: De Japanse elektronische groep Mitsubishi heeft bekend gemaakt dat in de e.k. maanden 3000 arbeidsplaatsen zullen worden geschrapt.
 • MONSTERFUSIE: De Britse petroleummaatschappij (BP) en het Amerikaanse Amoco hebben op 11/8 een fusie bekend gemaakt. Het gaat hier om een operatie van 106 miljard dollar (BP 71,3 en Amoco 36,6 miljard dollar). Het uitschakelen van 6.000 arbeidsplaatsen werd in het vooruitzicht gesteld.

De tien belangrijkste petroleumondernemingen, op basis van hun zakencijfer, zijn de volgende:

 1. Royal Dutch-Shell (Gr.-Brit.-Ned.) 128.2 miljard dollar
 2. Exxon (VS) 120.3 miljard dollar
 3. BP-Amoco (Gr.-Brit.-VS) 107,6 miljard dollar
 4. Mobil (VS) 65,9 miljard dollar
 5. Texaco (VS) 45.2 miljard dollar
 6. Elf (Frankrijk) 43,6 miljard dollar
 7. Chevron (VS) 40,6 miljard dollar
 8. Eni (Italië) 37 miljard dollar
 9. Total (Frankrijk) 32,8 miljard dollar
 10. Atlantic Richields (VS) 19.3 miljard dollar

In de komende maanden mogen nieuwe fusies verwacht worden.

■    FUSIES: Het is een nieuw verschijnsel. In tegendeel tot de jaren
tachtig stelt men minder een verwoede strijd tussen bedrijven (multinationals) vast maar komen er meer fusies voor tussen de reuzen van de financie, staal, telecommunicatie, chemie, voeding, enz. In het eerste semester van 1998 bedroeg het bedrag van de fusies en op slorpingen niet minder dan 34.000 miljard frank. Bijna zoveel als gedurende het ganse jaar 1997. Hieronder de tien grootste fusieoperaties (in dollar) uit de laatste jaren :

 • Citycorp-Treveus (financies) 81,9 miljard op 6 april
 • Bank America – Nation Bank (financies) 63 miljard op 13 april 1998
 • SBC. Communications – Amertich (télécom) 60 miljard- 11 mei 1998
 • AT&T – TCI (télécom) 48 miljard – 26 juni 1998
 • Worldcom – MCI (télécom) 37 miljard -10 nov. 1997
 • Daimler Benz – Chrysler (auto’s) 35 miljard – 7 mei 1998
 • Mitsubishi Bank – Bank of Tokyo (financies) 33,8 miljard – april 1996
 • Ciba Geigy – Sandor ( farmaceutische nijverheid) 30,1 miljard – 7 maart 1996
 • K.K.R. – RJR Nabisco (agroproductie) 26,4 miljard – oktober 1988
 • Mitsui Bank – Tziyo Kobe Bank (financies) 23 miljard – april 1989.

Steeds is het de bedoeling om nieuwe markten in te palmen en, door herstructureringen, lees besparingen op het personeel door afdankingen, de winsten op te drijven.

■ GAZPROM: De Russische olie en gasproducent Gazprom stelt driehonderdzestigduizend mensen tewerk in veertig maatschappijen. Gazprom verzekert 94 % van de nationale gasproductie (533,8 miljard kubiek meter gas in 1997 en 25 % van de wereldproductie). De maatschappij had in 1997 een zakencijfer van 138,2 miljard roebel en een winst van 38,7 roebel. Gewezen (!) premier Tjernomirdin was, voor hij eerste minister werd, jaren lang de grote manitoe van Gazprom.

■  DE BEURZEN SINDS EEN JAAR:

De Aziatische crisis heeft belangrijke financiële transferts voor gevolg gehad tussen de verschillende nationale en internationale financiële centra. De westerse markten waren de belangrijkste bevoordeligden. Hieronder de bijzonderste evoluties van de internationale beurzen sinds het voorbije jaar. (juli 98)

Aziatische beurzen en de regio van de Stille Oceaan

Bangkok: (- 46 %) Singapoer. (- 46.8 %) Kuala Lumpur: (- 54,7 %) Hong-Kong: (- 44,9 %) Seoul: (- 54,2 %) Sydney: (-4,1 %)

I Beurzen uit de omliggende landen

Warschau: (- 2,45 %) Bombay: {- 23 %) Sao Paulo: (- 25,5 %) Johannesburg: (- 5:4 %)

Beurzen van de westerse geïndustrialiseerde landen

Londen: (+ 25 %) New York: (+ 16%) Parijs: (+48.1 %) Madrid: (+ 40,83 %) Frankfort: (+ 52 %)