Nagels met koppen

■     DE G7 EN DE AFFAIRE LTCM: In de rand van de bijeenkomst van de ministers van financiën van de G7 op 5/10 werd aandacht geschonken aan de affaire van de LTCM. (Long Term Capital Management)

Op aandringen van de Centrale Bank van de V.S. hebben namelijk veertien banken en financiële instellingen uit de V.S., Groot-Brittannië, Japan, Duitsland en Frankrijk besloten om een van de belangrijkste investeringsfondsen van de planeet, LTCM, ter hulp te komen met een bedrag van 3,6 miljard dollar (120 miljard B.fr,). LTCM is een fonds waarvan het belangrijkste objectief is geld te maken met geld. De leiders van LTCM zijn geen eenvoudige financiële avonturiers. Onder hen vindt men twee Amerikaanse Nobelprijswinnaars en een gewezen voorzitter van de Federale bank. Het geheel staat onder voorzitterschap van de financiële goeroe van Wall Street, John Merivethu. De aandeelhouders van LTCM zijn ook niet de eerste de beste. Grote Amerikaanse banken, Barclays uit Londen en de Société Générale de Paris hebben er geld in geplaatst. De grote Zwitserse bank IBS verloor in de affaire 24 miljard frank, terwijl de centrale Italiaanse bank er zes miljard frank kwijtspeelde.

De voorzitter van Federale Bank, Alan Greenspan, rechtvaardigde de tussenkomsten van de banken aan LTCM als het verlenen van zuurstof om een ineenstorting van het fonds te voorkomen gezien dit het failliet van een serie banken tot gevolg zou hebben. Maar ook een andere stem verheft zich. De Amerikaanse economist Jeff Faux wijst er op “dat het onaanvaardbaar is een aantal speculateurs, die miljonairs zijn, ter hulp te komen daar waar de regering niet aarzelt bedrijven te laten teloor gaan die arme loontrekkenden te werk stellen”.

Van zijn kant maakte de G7 in een communiqué duidelijk dat een snelle en doeltreffende actie noodzakelijk is om het financieel systeem veilig te stellen en te versterken.

De vraag blijft echter, moet LTCM e.a. financiële groepen ter hulp gekomen worden met gemeenschapsgelden of moet de tewerkstelling en de levensvoorwaarden van de volkeren voorrang hebben. Wat er ook van zij het is hoog tijd dat nieuwe regulariserende meca-nismen worden uitgedokterd met als doel het geld te oriënteren naar betere levensmogelijkheden voor het geheel van de mensheid, (ads)

■     VERENIGDE STATEN: De Amerikaanse zakenbank Menil Lynch heeft
aangekondigd dat ze van haar 63.000 werknemers er 3.500 gaat ontslaan.
Volgens de Britse krant The Observer zullen er in Londen eveneens 400 mensen hun job verliezen. Menil Lynch heeft, zoals tal van andere banken, erg geleden door de recente internationale financiële crisis. De Nederlandse ING groep gaat bij haar zakenbank ING Barrings eveneens 1.200 van de 9.000 jobs schrappen.

VN-put

Volgens de financieel verantwoordelijke vice-secretaris-generaal van de VN zal het deficit van de UNO op 31 december 1998 247 miljoen dollar bedragen. Nog nooit is de put zo groot geweest. De laatste 4 jaar is de situatie blijven achteruit boeren. Eind 1994 was de put niet groter dan 26 miljoen dollar. De Noord-Amerikaanse regering die zich had geëngageerd om 197 miljoen dollar te storten, heeft zopas de VN-penningmeester verwittigd dat ze in de onmogelijkheid verkeert om voor het einde van het jaar, het Congres over de vrijmaking van deze gelden te doen stemmen. De huidige prognose voor eind ’98 houdt rekening met de echt beloofde stortingen van de andere lidstaten (50 miljoen dollar). Aangezien de VN niet kan gaan lenen, zal ze deze put vullen met de extra-budgetten van de peacekeeping (775 miljoen eind ’98). Daardoor zullen de landen die blauwhelmen leveren nog wat langer moeten wachten op de terugbetaling van de 864 miljoen dollar die de VN hen moet. De V.S. zijn zoals algemeen geweten de grootste maar ook slechtste btjdragenbetaler (1,515 miljard dollar achterstal, d.i. 60% van het totaal). Vier andere landen staan samen voor 23% van de achterstallen: Oekraïne, Japan, Rusland, en Wit-Rusland. Slechts 12 landen van de 185 lidstaten zijn in orde met hun bijdrage.

■   VERENIGDE STATEN. Aantal gevangenen  in de Verenigde Staten  in
vergelijking met Europa en dit op basis van 100.00 in 1993
V.S. TOTAAL                                          546

Georgië                                                730

Texas                                                      700

Californië                                             607

Florida                                                  636

Michigan                                              550

New York                                              519

EUROPA

Italië                                                        89

Groot-Brittannië                                    86

Frankrijk                                                 84

Duitsland                                                80

Nederland                                              51

Bron: Bureau of Justice Statistics USA.

EEN RACIAAL GERECHT aantal op 100.000 inwoners

1985       1990        1995

Zwarten      3.544       5.365        6.926
Blanken          528            718            919

verschil:      3.016       4.647        6.007 Bureau of Justice Statistics USA.

De Amerikaanse wetenschappers Bruce Western en Katherine Beckett wijzen er terecht op dat de aanzienlijke toename van het aantal opsluitingen bijgedragen heeft tot een grote vermindering van de werkloosheid.

■ RUPERT MURDOCH: De Austra lische persmagnaat Rupert Murdoch, die de Amerikaanse nationaliteit verwierf, wil altijd meer. Voor Murdoch is alles business. Gestart met een krant en een radiostation in Adelaide (Australië) die hij van zijn vader erfde, is zijn imperium over de ganse wereld uitgezworven. Murdoch bezit talrijke t.v.-stations zoals BSKyB en Star, filmstudio’s als 20th Century Fox, een aanzienlijk aantal kranten in de ganse wereld met bovendien de Times, The Sunday Times, The Sun en News of the World alleen al in Groot-Brittannië, uitgeverijen en sportploegen. Over alle delen van de maatschappij zwaait hij aldus de plak. Daarbij komen nog een serie dure herenhuizen, wagens en een persoonlijke privé-jet. Alles samen zou dit 180 miljard frank vertegenwoordigen. Tot ieders verwondering steunde hij in de laatste Britse verkiezingen met zijn kranten Tony Blair wat toch wel een aantal vragen oproept.

Rupert Murdoch heeft nu zijn oog geworpen op de Britse populaire voetbalploeg Manchester United die sinds enige tijd op de beurs genoteerd staat. Via zijn Britse betaalzender British Sky Broadcasting, waarvoor een aankoopsom van 36 miljard frank op tafel werd gelegd, wil Murdoch op die wijze, ondanks het protest van de Britse supporters, de uitzendingen van de voetbalmatchen controleren en… er dik geld aan verdienen.

De ex-wielrenner Johan Bruyneel zegde terecht, tijdens de recente perikelen in de Ronde van Frankrijk, “Het wordt in de sport zoals in de zakenwereld. Als de geldmachten er hun greep op krijgen, mag je alles verwachten”.

■ WERKLOOSHEID: De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) wijst er in zijn rapport op dat door de financiële en economische crisis in Azië ongeveer 10 miljoen mensen hun baan verloren. Deze tien miljoen komen bovenop het leger van de 140 miljoen werklozen die er reeds op wereldvlak waren voor het uitbreken van de crisis. De IAO zegt dat daarbuiten nog 750 en 900 miljoen mensen zijn, die met hun deeltijdse arbeid niet als werkzoekend genoteerd worden, maar verdienen dan het levensminimum. Samen maakt dit 25 tot 30 procent uit van de beroepsbevolking op wereldvlak. De werkgelegenheid is niet schitterend en verslechtert nog, zegt Michel Hansenne, directeur-generaal van de IAO.