Nieuwe wereldorde

“De aantasting van het leefmilieu is inhererent aan het kapitalisme, het is de uitdrukking van de wet van “groei of sterf!”, het gevolg van het grenzeloze expansionisme en de kapitaalsaccumulatie. Degenen die de milieuvernietigende eigenschap van het kapitalisme ontkennen, beroven zichzelf en anderen van de mogelijkheid fundamentele oplossingen te brengen”. Zo citeerden W. Denayer en P. Sörensen Murray Bookchin in het boekje “wij produceren ons kapot” dat Vrede en Imavo in 1995 uitgaven.

Hieronder brengen we een stukje uit Seizoenen van juni 1998, tijdschrift van VELT, over een genmanipulatie van zaden. Het is een bepaald voorbeeld van de stelling die hierboven werd aangehaald. Duurzame ontwikkeling kan niet rond het probleem van de eigendomsverhoudingen heen.

Volgens het Amerikaanse Ministerie van Landbouw (USDA) kan het niet langer dat boeren onbeschaamd Amerikaanse (gentechnologie blijven stelen. Het zaad van genetisch gemanipuleerde planten moet dus worden beschermd tegen ongeoorloofde vermenigvuldiging en hergebruik door de landbouwers. Zo is de USDA de zoektocht gaan subsidiëren naar een gen dat wordt ingebouwd in het zaad van een transgeen gewas om te beletten dat het zaad in een tweede generatie nog ontkiemt. De Delta Pine Land Company (DPL) is in dit opzet geslaagd. Het bedrijf heeft ook al een patent gekregen voor wat bezorgde boeren ondertussen het ‘Terminator’-gen zijn gaan noemen.

De Internationale Vereniging voor Vooruitgang van het Platteland (RAFI) waarschuwt er nu al voor dat binnenkort zowat alle zaaigoed op deze aarde ‘beveiligd’ zal zijn. Zo dreigen meer dan 1 miljard kleine boeren in dê derde wereld hun onafhankelijkheid en inkomen te verliezen. De gigantische winsten die via de terminator voor het rapen liggen, zullen de grote agro-bêdrijven immers niet onberoerd laten. Het zal nu in één klap mogelijk zijn om 10.000 jaar sleutelen aan voedselveiligheid door generaties van landbouwers, in handen te laten van enkele multinationale zaadhuizen. Dit is een perfect voorbeeld van waar het bij gentechnologie wezentijk om draait: macht en winst. Bij Monsantoi’) zullen ze zelfs dubbel opgetogen zijn. Op dit moment moeten ze immers nog privé-dectectives inhuren om de boeren te betrappen die contractbreuk plegen door stiekem gemanipuleerde soyabo-nen over te houden van de vorige oogst. Met het terminatorgen zijn ze ook van deze onsympathieke extra kost af…

Luk Naets (bron: GEN Feb/March 1998)

(*) heeft ruim 600 miljoen BEF uitgetrokken voor consumentenvoorlichting.