Personalia

Te Brussel overleed onlangs Rosy Hollender, gewezen algemeen secretaris van de U.B.D.P (Union Beige pour la Défense de la Paise) en de B U.V.V. (Belgische Unie voor de Verderdiging van de Vrede). In die functie speelde ze een bijzondere rol bij de ontwikkeling van de vredesbeweging in ons land. Zo was ze een van de belangrijkste initiatiefnemers bij de organisatie van de anti-atoommarsen en de strijd voor vrede in Vietnam

Bij de splitsing van de U.B.P.D.-B V U U en de oprichting van de vzw Vrede in Vlaanderen bleef ze verantwoordelijk voor de U.B.D.P die zijn werking voortzette in Wallonië en Brussel.

De vredesbeweging verliest met Rosy Hollender, oen dame die zich gans haar leven heeft ingezet: eerst in de weerstand en dan voor de vrede en sociale rechtvaardigheid Aan haar zuster Eva en de familie bieden we onze oprechte gevoelens van medeleven.

Aan Rosy zullen we de beste herinnering bewaren.