Top… punt

GEWELD

We vestigden in ons vorig nummer de aandacht op de toename van geweld, ook uitgaande van jongeren. We wezen hierbij tevens op de schadelijke gevolgen van sommige t.v.-films waarin geweld hoogtij viert.

Volgend bericht bevestigt dit. Het Amerikaans parlementslid Eduard Markay verklaarde tijdens een recente internationale conferentie over jeugd en televisie dat hij berekend had dat de Amerikaanse kinderen, nog voor ze de middelbare school betreden, getuige waren van gemiddeld achtduizend moorden en honderdduizenden gewelddaden.

Markay is de initiatiefnemer van de actie voor het inbouwen van een t.v.-chip waardoor ouders het t.v.-gedrag van hun kinderen kunnen controleren