Vredesinitiatieven

Dialoogavonden

Antwerpen

dinsdag 10 juni 1998 om 20u Het Congo van Kabila

inleiding door Geert Seynaeve die  al  jarenlang  de toestand  in Centraal Afrika op de voet volgt

zaal : Cultureel Centrum Rix Gryspeerstraat te Deurne

organisatie : Masereelfonds Vrede Regio Antwerpen

Gent

dinsdag 12 mei 1998 De Baltische staten

inleiding door Yvan Grosjean publicist,   Oost-Europakenner;   hij verbleef deze zomer in de Baltische regio

zaal : Vredescentrum “Galgenberg” Galgenberg 29 9000 Gent organisatie : Masereelfonds Vrede Regio Gent

Oostende

vrijdag 8 mei 1998 om 20u Het rapport van de Rwandacommissie

met Agalev-senator Vera Dua

Trefcentrum Het Baken Forutinstraat 18 te Oostende

organisatie: Vredesbeweging Regio Oostende

Voorrang van rechts? Een studiedag over verrechtsing in kerk en maatschappij.

zaterdag 23 mei 1998 (9u30 -17u)

Cultureel Centrum, Driekoningenstraat 126 Berchem Antwerpen

De laatste jaren is in kerken en maatschappij een duidelijke verrechtsing opgetreden, het ging stap voor stap zodat we er ongemerkt aan gewend zijn geraakt. Vandaag is het alarmpeil bereikt. Op deze studiedag willen we mensen en groepen die over deze evolutie ongerust zijn in een open ge-sprekssfeer samenbrengen. In de voormiddag is er een algemene inleiding met vraaggesprek. Eddy Boutmans (senator Agalev), Paul Bekaert (Liga Mensenrechten), Jos Vander Velpen (auteur) geven hun mening over ‘artikel 342′ en de eenheidspolitie’.

in de namiddag zijn er werkgroepen over ‘kerk’ (met Remi Verwimp, Rik Devillé), ‘vluchtelingen’ (met Belgien Ozgünes, Norbert Van Overloop), ‘criminalisering van syndicale groepen’ (met Marijke Persoone LBC-NVK), en worden de besluiten samengelegd. organisatie: Opstaan vzw en Volwassenenvormingswerk VPKB. Dit initiatief wordt mede ondersteund door een twintigtal groepen en verenigingen, waaronder Vrede.

8 mei

Het 8 mei comité in samenwerking met de Confederatie der Oudstrijdersverening organiseren op vrijdag 8 mei 1998 om17u

Herdenkingsplechtigheid

16u45 : verzameling voor het Oorlogsmonument der slachtoffers van beide oorlogen in het Zuidpark te Gent (J.de Bruyckerdreef) 17u: begroeting door dhr Jozef Fack, voorzitter

  • toespraak door dhr Georges Spriet, vzw Vrede
  • voordracht door mej. Eveline Everaert
  • bloemenhulde met naamafroeping van de deelnemende groeperingen door dhr Jean Pierre Goos-sens

*    Te Velde, Vaderlandslied en muzikale begeleiding door de Gentse Politieharmonie Na de plechtigheid ontvangst op het Stadhuis  met toespraaak door dhr Frank Beke, burgemeester van Gent.

Wereldmars tegen kinderarbeid

Verschillende niet-gouvernementele organisaties, mensenrechtenbewegingen en vakbonden namen het initiatief om een “wereldmars tegen kinderarbeid” te organiseren. Deze is op 16 januari 1998 van start gegaan op de Filipijnen. Op 25 februari is een andere groep gestart vanuit Brazilië. In maart gebeurde dit met twee groepen vanuit Afrika (Zuid-Afrika en Congo). Vanuit diverse andere plaatsen starten er ook groepen die aansluiten op het programma. De bedoeling is dat ze allen samen toekomen in juni 1998 te Genève, waar op dat ogenblik de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) een conferentie houdt rond kinderarbeid. In België komt een groep van een 25-tal marsjeerders toe op vrijdag 15 mei. Op maandag 18 mei is er op verschillende plaatsen een eigen programmatie voorzien.

Zo zijn er sensibiliseringsactiviteiten in Aalst, Dendermonde, Kortrijk, in Brugge, Oostende en andere plaatsen.

Verdere inlichtingen: Nationaal overlegcomité Wetstraat 121, 1040 Brussel

zaterdag 27 juni 1998 ’s middags vredesbarbecue

ten voordele van onze solidariteitswerking met de Koerden

Het bestuur van de vzw Vrede heeft het genoegen u en uw familie en vrienden uit te nodigen op de jaarlijkse vredesbarbecue, die in het teken zal staan van solidariteit met de Koerden.

Gelegenheidstoespraak door een vertegenwoordiger van het Koerdisch parlement in ballingschap.

In de tuin van het Vredescentrum Galgenberg Galgenberg 29 9000 Gent

aandeel in de kosten : 400 fr. graag inschrijven vooraf

vredesbarbecue & open-deurdag

27.06.98

Het bestuur van de vzw Vrede heeft het genoegen u en uw femme en vrienden uit te nodigen op de jaarlijkse vredesbarbecue, ten voordele van onze solidariteitswerking met de Koerden

In de tuin van het Vredescentrum Galgenberg Galgenberg 29 9000 Gent

15 u: open deur

  • tentoonstelling met foto’s van Nick Hannes: de Koerden en Newroz
  • doorlopend video: verslag van de Belgische delegatie (maart 7990;
  • dia ‘s, vredestrein door Turkije
  • Koerdisch tepijtwerk, boeken, muziek .
  • bibliotheek ‘Jan Verwest’op Internet
  • koffie, taart

18u: vredesbarbacue: met vlees of vegetarische schotel gelegenheidstoespraak: vertegenwoordiger van het Koerdische parlement in ballingschap & Paul Vanden Bavière (journalist)

Koerdische en Belgische muziek- ontspanning – tombola

aandeel in de kosten: 400 BF graag inschrijven vooraf