Wist je dat….?

… op de 140 miljoen niet schoolgaande de kinderen in wereld er twee derde meisjes zijn. Het verschil tussen dit cijfer en de 250 miljoen kindarbeiders is het gevolg dat een aantal van deze kinderen gedeeltelijk school lopen.

… Peter Piot, de Belgische dokter die directeur is van ONUSIDA en zijn collega David Heymann, verantwoordelijke voor de divisie van de nieuwe ziekten van de Wereldgezondheidsorganisatie (OMS) op 23/6 te Genève bekend maakten dat er in 1997 over de ganse wereld 30 miljoen personen (onder wie één miljoen kinderen) besmet waren met Aids en Afrika met 21 miljoen seropo-sitieven de grootste tol blijft betalen aan deze ziekte.

… de Europese Commissie voorgesteld heeft om in 1999-2000 de verplichte braakliggende gronden die voorheen bestemd waren voor graanproducten op te voeren met 10 %. Dit maakt een oppervlakte uit van 1,5 miljoen hectaren en een vermindering van de graanproductie in Europa van 8 miljoen ton.

… de regering van Tony Blair voor de volgende universitaire cyclus het ingangsrecht voor de 1,6 miljoen studenten gaat verhogen tot 60.000 fr. Het systeem van de studiebeurzen zal binnen de twee jaar afgeschaft worden en er zullen in de plaats terug te betalen leningen worden voorzien.

… in tien jaar tijd het aantal gevangenen in de V.S. toegenomen is van 750.000 naar 1.700.000 en het grootste aantal jongeren zijn uit de etnische minderheden en zwarten.

… in Groot-Brittannië het aantal slachtoffers van een delict reeds opgelopen is tot 3,6 % van de bevolking, gevolgd door de V.S met 3,5 % en Frankrijk en Nederland respectievelijk met 2,2 % en 1,9%.

… de Britse regering een stijging van het aantal gevangenen voorziet met 50 % in de zeven volgende jaren (van 63.000 in 1998 naar 92.000 in 2005) en in dit perspectief 24 nieuwe gevangenissen gaat bouwen.

…in Frankrijk de helft van de families, diegene die over een bescheiden inkomen beschikken, slechts 6 % van het nationaal patrimonium bezitten en dat 10 % van diegene met het hoogste inkomen over 53 % van dit patrimonium beschikken.