Top … punt

Het Vaticaan heeft een vijftigtal experten uit de ganse wereld samengebracht om te onderzoeken of de kerk zijn autokritiek moet maken over de inquisitie.

Het is gedurfd. Want het is goed er zich aan te herinneren dat het in 1230 was dat een inquisitietribunaal de opdracht kreeg de ketters te vervolgen. De opdracht werd ook eeuwen lang uitgevoerd. Het is onmogelijk de ongelukkigen te tellen die werden gemarteld, verbrand, gevierendeeld, onthoofd of opgehangen om niet in God geloofd te hebben. Dit heeft de kerk niettemin nooit gehinderd om het proces van anderen te maken. Een dominicaan, Guy Bedoulle, lid van het wetenschappelijk comité van het symposium legt het in afwachting als volgt uit:

“Het juridisch systeem was zo dat het niet alle garanties voor de mensenrechten scheen te geven zoals deze, tenminste theoretisch, in deze dagen gewaarborgd zijn”,

Pater Guy Bedoulle voegt hier aan toe: “Zoals in alle systemen zijn er hier ook afwijkingen geweest…” Met andere woorden, het was slechts een misverstand…