Category Archives: Top…punt

Top…punt

In een interview in “De Standaard* (1/W99) zegt premier Guy Verhofstadt het volgende: “Er is geen ideologische strijd meer tussen links en rechts zoals we die in onze studententijd hebben meegemaakt. De politieke en ideologische tegenstellingen zijn sedert de val van de muur van Berlijn totaal anders”. Als men Verhofstadt zou moeten geloven zou hij

Read More

Top…punt

De Franse staatsonderneming Électricité de France (EDF) heeft de Britse elektriciteitsgroep London Electricity voor ongeveer 2 miljard pond (116 miljard frank) overgenomen . London Electricity was reeds, zoals de regionale stroombedrijven die bij de privatiseringen in 1990 ontstonden door Amerikaanse ondernemingen, overgenomen. Het Amerikaanse nutsbedrijf, Energy, betaalde begin vorig jaar hiervoor 3 miljard pond (74.5

Read More

Top … punt

Het Vaticaan heeft een vijftigtal experten uit de ganse wereld samengebracht om te onderzoeken of de kerk zijn autokritiek moet maken over de inquisitie. Het is gedurfd. Want het is goed er zich aan te herinneren dat het in 1230 was dat een inquisitietribunaal de opdracht kreeg de ketters te vervolgen. De opdracht werd ook

Read More

TOP… PUNT

Begrijpe wie kan. De regering van Jean-Luc Dehaene schijnt er geen rekening mee te houden door haar ministers op een volledig tegengesteld spoor zitten. Enerzijds heb je de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Moreels die te Brussel, met gemeenschapsgelden, een internationale conferentie organiseerde voor het tot stand komen van een verbod op kleine wapens. Anderzijds heb je

Read More

Top…punt

Als men sommige politici en topambtenaren hun standpunten hoort verkondigen dan is het of zij, en zij alleen, de waarheid in pacht hebben. Het loopt wel eens mis en dan doen ze of hun neus bloedt. De financiële crisis in Zuid-Oost-Azië is daar het zoveelste voorbeeld van. In augustus verklaarde Michel Camdessus, directeur-generaal van het

Read More

Top … punt

De Duitse autoconstructeur Mercedes heeft bekend gemaakt dat binnen enkele jaren vrachtwagens zonder chauffeur zullen kunnen worden in gebruik genomen… De firma voorziet één chauffeur voor de eerste camion die, met een ordinator, vier tot vijf vrachtwagens zou kunnen piloteren. Het systeem, dat “elektronische binding” wordt genoemd zou binnen de vijf jaar door Fiat en

Read More

TOP…PUNT

De Europese NAVO-partners zijn, nog eens, voor “hun” bondgenoot de Verenigde Staten door de knieën gegaan. De V.S. bepaalde dat slechts drie landen zouden in aanmerking kómen voor de uitbreiding van de NAVO, Vier Europese landen volgden de V.S. maar negen landen hielden het bij een uitbreiding met vijf. Op de top in Madrid moest

Read More

Top…punt en nagels met koppen

TOP…PUNT De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) bestaat uit vertegenwoordigers van de 29 rijkste landen. Het is een soort studiegroep van technocraten die van nabij de economische toestand van alle landen volgt en de les spelt aan diegene die niet voldoen aan de heilige wetten van de vrije markt economie. De OESO heeft

Read More

Dialoogavonden

Vredesinitiatieven Schuldenlast – colloquium zaterdag 25 januari 1997 VUB Pleinlaan 2 1050 Brussel Elf uren tegen het neo-liberalisme en voor de mensheid van 9u tot 20u rond de thema’s : arbeid, schuldenlast, verzet met gasten uit Noord en Zuid: speciale aandacht voor Ruanda, verder met medewerking van Albert Jacquard, Michel Choussodovsky, en een vertegenwoordig(st)er van

Read More