Wist je dat…

… ieder van de honderd belangrijkste multinationals meer verkoopt dan elk van de honderdtwintig armste landen exporteert en deze mul-ti’s 70 % van de wereldhandel controleren.

… de Braziliaanse minister van financiën, Pedro Malan, toegegeven heeft dat bij de recente devaluatie op een dag tijd 1,5 miljard dollar uit het land vluchtte, waarnemers spreken van 2 tot 4 miljard dollar.

… volgens de minister van financiën, Michael Zadornover de schuld van Rusland op 1 januari 1999 158,8 miljard dollar bedroeg wat 85 % uitmaakt van het Bruto Binnenlands Product (BBP).

… de schuld van de Verenigde Staten aan de Verenigde Naties reeds oploop tot 1,5 miljard dollar (1,3 miljard Euro) wat president Clinton niet verhindert om een grote mond op te zetten.

… in Spanje onder Franco, tussen 1939 en 1944 tweehonderdduizend mensen gefusilleerd werden.

… de oppervlakte van de Zuidpool achtentwintig maal zo groot is als Frankrijk en de nacht er zijn intrede doet begin februari en pas eind augustus eindigt.

… volgens Worldlink, het magazine van het World Economie Forum, een directielid van een grote Amerikaanse onderneming dik driehonderd keer meer verdient dan een gemiddelde fabrieksarbeider.

… de waarde van de fusies en overnamen vorig jaar opliepen tot 2.300 miljard dollar daar waar het in 1996 om 1.000 miljard ging en in 1992 om 350 miljard dollar.

… Mozambique meer betaalt voor de afkorting van zijn buitenlandse schuld dan het uitgeeft aan gezondheid voor zijn burgers terwijl een kind op vijf sterft voor het vijf jaar oud is terwijl in Tanzanië meer geld gaat naar de afkorting van de schuld dan naar onderwijs.

… de Verenigde Staten met vijf procent van de wereldbevolking over 25 % van het energieverbruik van de wereld beschikt en dit meer betekent dan waar Oost-Azië, inbegrepen Oceanië, met meer dan de helft van de wereldbevolking over beschikt.