Category Archives: Wist je dat …?

Wist je dat…

… tussen 1970 en 1990 de Verenigde Staten in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties 60 maal gebruik maakte van haar vetorecht. Groot-Brittannië deed dit 26 maal, Frankrijk 11 maal en de Sovjet-Unie 8 maal, maar dat in de openbare opinie door de desinformatie de indruk bestaat dat het andersom is. … er bij de

Read More

Wist je dat …?

… in het uitstekende boek “De geest van Koning Leopold II” de auteur, Adam Hochschild, er de aandacht op vestigt dat onder de heerschappij van Leopold II in zijn Congo-vrijstaat er ±10 miljoen zwarten het leven verloren als gevolg van de gruwelijke uitbuitingspraktijken. … om te ontkomen aan de wereldwijde kritiek op zijn beleid Leopold

Read More

Wist je dat

… de Britse kamer van Lords, een ouderwets en folkloristisch assemblee, uit twaalfhonderd leden bestaat waarvan meer dan de helft nooit naar een vergadering komt. … de twee honderd grootste fortuinen in de wereld 1000 miljard dollar vertegenwoordigen of het evenredige van de 47 % armsten van de wereldbevolking (2,5 miljard). … de 20 %

Read More

Wist je dat…

… ieder van de honderd belangrijkste multinationals meer verkoopt dan elk van de honderdtwintig armste landen exporteert en deze mul-ti’s 70 % van de wereldhandel controleren. … de Braziliaanse minister van financiën, Pedro Malan, toegegeven heeft dat bij de recente devaluatie op een dag tijd 1,5 miljard dollar uit het land vluchtte, waarnemers spreken van

Read More

Wist je dat …?

Wist je dat… vijf kapitalistische landen (VS., Japan, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië) 172 van de 200 grootste multinationals onder elkaar verdelen. Hun verkoopcijfers stegen van 3.000 miljard dollar in 1982 tot 5.900 miljard in 1992 en hun deel van het mondiaal product steeg van 23,2 tot 26,8 %. de maffiagroep “La Costa Nostra” in Sicilië

Read More

Wist je dat…

… 41 procent van de actieve Japanners vrouwen zijn maar dat ze slechts 8 procent van de parlementszetels bezetten. … Anatoli Koulikov, de gewezen Russische minister van Binnenlandse Zaken eind 1997 verklaarde dat de vertegenwoordigers van de misdaadwereld in alle organen en structuren van de staat – zoals tevens in de brede sectoren van de

Read More

Wist je dat…

… tot 1918, ten tijde van de Balfour Declaration, waarin de koloniale mogendheid Groot-Brittannië de vorming van een nationaal tehuis voor joden in Palestina vooropstelde, slechts 2 % van de grond van Palestina in handen van de joden was. Aan de vooravond van de stichting van de staat Israël in 1948 was 7 % van

Read More

Wist je dat…

… onze planeet in het begin van deze eeuw 1,5 miljard inwoners telde, 2.5 miljard in het jaar 1950 en dit tegen het begin van de volgende eeuw zal oplopen tot 6 miljard. De 8 miljard zullen bereikt worden in het jaar 2025 … 1,5 miljard personen in de wereld over geen drinkbaar water beschikken

Read More