Wist je dat

… de Britse kamer van Lords, een ouderwets en folkloristisch assemblee, uit twaalfhonderd leden bestaat waarvan meer dan de helft nooit naar een vergadering komt.

… de twee honderd grootste fortuinen in de wereld 1000 miljard dollar vertegenwoordigen of het evenredige van de 47 % armsten van de wereldbevolking (2,5 miljard).

… de 20 % rijksten 86 % van de rijkdommen van de wereld bezitten en de 20 % armsten slechts 1,3 % ontvangen.

… de werkloosheid in Noord-ltalië 6 % bedraagt terwijl deze in Zuid-Italië oploopt tot 22,3 %.

uit een pas verschenen studie “Les Fantömes du roi Leopold II” van Adam Hochschild blijkt dat tijdens zijn Congobeleid 10 miljoen mensen in dit land zijn omgekomen en dit op een bevolking die tijdens de periode van 1880 tot 1920 slechts 20 miljoen mensen bedroeg.

… men in Saoudi-Arabië geen geschreven grondwet heeft, maar wel te pas en te onpas de mensenrechten aanhaalt.

… Libanon niet minder dan 17 verschillende bevolkingsgroepen telt en dat de Sjiitische met één miljoen mensen een derde van de bevolking uitmaakt.

… het Arabische woord “djihaad” in de media wordt voorgesteld als “heilige oorlog” terwijl dit woord in het Arabisch letterlijk betekent “moeite getroosten, inspanning leveren” en als individuele dimensie de betekenis heeft van “strijd tegen het eigen ongeloof”.

… in de Verenigde Staten jaarlijks 34.000 mensen sterven ten gevolge van schotwonden.

… uit een rapport, opgesteld door de raad van Europa, blijkt dat niet minder dan 500.000 vrouwen zich prostitueren op het Europees continent.

… het zakencijfer van General Motors hoger is dan het Bruto Binnenlands Product (BBP) van Denemarken en dit van Exxon-Mobil hoger is dan het BBP van Oostenrijk