Wist je dat …?

… in het uitstekende boek “De geest van Koning Leopold II” de auteur, Adam Hochschild, er de aandacht op vestigt dat onder de heerschappij van Leopold II in zijn Congo-vrijstaat er ±10 miljoen zwarten het leven verloren als gevolg van de gruwelijke uitbuitingspraktijken.

… om te ontkomen aan de wereldwijde kritiek op zijn beleid Leopold II in 1908 Congo aan België overliet voor honderdentien miljoen frank terwijl er over de tweeëndertig miljoen frank die door de regering voorheen aan Leopold werd geleend nergens meer sprake was. De regering verbond er zich eveneens toe veertig miljoen te spenderen om de bouwprojecten, o.m. voor het kasteel te Laken, af te werken.

… in Kenia (Afrika) een aantal bewerkte stenen werden ontdekt die 2,34 miljoen oud zijn waaruit zou blijken dat niet de mens maar primaten de eerste werktuigen zouden vervaardigd hebben.

… volgens een rapport van het Brits Ministerie van Financiën werd het aantal armen tijdens de laatste twintig jaar met drie vermenigvuldigd wat één vierde van de Britse bevolking uitmaakt.

… een woordvoerder van de Israëlische regering bekend maakte dat in 1998 aan 788 Palestijnen uit Jeruzalem hun papieren werden ontnomen. Sinds 1996 komt dit reeds op 2.083 families die 8000 personen vertegenwoordigen.

… de Amerikaanse helikopter Apache, zoals er reeds twee in Albanië neergestort zijn, 16 miljoen dollar per stuk kost.

… uit het laatste rapport van Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties, blijkt dat 130 miljoen kinderen in de ontwikkelingslanden geen basisonderwijs genieten.Onder hen zijn er 73 miljoen meisjes. Miljoenen andere kinderen slechts onderwijs krijgen waarvan zij weinig opsteken en dat, op de drempel van de XXIste eeuw nog steeds 850 miljoen mensen, van wie tweederde vrouwen, niet kunnen lezen en schrijven. … de E.U. in 1996 met 8 miljoen ton in de wereld de tweede plaats inneemt in de productie van gevogelte. Dit tegen 14 miljoen ton voor de V.S. en 7,4 miljoen ton in China. De wereldproductie bedroeg 45 miljoen