Wist je dat…

… tussen 1970 en 1990 de Verenigde Staten in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties 60 maal gebruik maakte van haar vetorecht. Groot-Brittannië deed dit 26 maal, Frankrijk 11 maal en de Sovjet-Unie 8 maal, maar dat in de openbare opinie door de desinformatie de indruk bestaat dat het andersom is. … er bij de landing in Frankrijk op 6 juni 1945 er twee Amerikaanse en twee Britse legerkorpsen werden ingezet maar dat vandaag, als gevolg van de manipulatie en de Hollywood-films, de indruk wordt gewekt dat het hoofdzakelijk Amerikanen waren.

… het IMF en de Wereldbank twee componenten zijn van ideologie van de Verenigde Staten, met aan de basis de vrije markteconomie en … dat beide instellingen de andere landen verplichten het Amerikaans economisch en politiek model over te nemen.

… tijdens de tweede wereldoorlog de V.S. lange tijd met Vichy samenwerkte om De Gaulle zo lang mogelijk te isoleren en dat voor haar projecten m.b.t. de na-oorlogse tijd de V.S. zelf voorzien had een deel van Frankrijk aan België toe te vertrouwen en Frankrijk als een bezettingszone te beschouwen.

… de Franse dienst voor statistiek tot de conclusie gekomen is dat de tussenkomst van de arbeiders in de sociale zekerheid van 1986 tot 1996 gestegen is van 17 % naar 21,7 % en dit terwijl de patronale bijdrage tijdens dezelfde periode daalde van 53,8 % naar 47,9 %.

… de tien procent rijkste Belgen nagenoeg evenveel bezitten als de overige 90 procent.

… het aantal lobbyisten, vertegenwoordigers van multinationale e.a. groepen, die rond de E.U. opereren, op vijftienduizend worden geschat.

… de fabrikant van het kattenvoe-der Whiskas in de Franse T.V.-zen-der TV-1, een advertentiecampagne heeft ingezet die 50 miljoen frank gaat kosten.