vredescahier 2/96

“De belangen van vnl Europese kapitaalsgroepen waren beter gediend met de oude orde in Spanje. Zij vreesden dus de opkomst van een eigen Spaanse burgerij. Franco kon zulke ontwikkeling tegenhouden. Daaruit ontstond een feitelijk bondgenootschap tussen de Duits-ltaliaanse agressors en de conservatief ingesteld buitenlandse kapitaalsgroepen.

Het is dit bondgenootschap dat uiteindelijk de nederlaag van de Spaanse republiek veroorzaakte. Dit bondgenootschap is tenslotte medeverantwoordelijk geweest voor het feit dat Hitler het aandurfde de westelijke landen aan te vallen.”

De samenzwering tegen de Spaanse Republiek

een geo-politieke analyse van Spanje ’36 en van de aanvangsjaren van het Franco-regime

Albert De Coninck vertrok als jonge man naar Spanje in 1936 en werd er een vooraanstaand lid van de internationale brigades. Tijdens WOU was hij actief in het verzet tegen de nazi-bezetter. Hij werd luitenant-kolonel van de weerstand. Nadien vervulde hij een leidende functie in de Kommunistische Partij van België.

Albert De Coninck

een uitgave van Vrede vzw – april 1996