Category Archives: boekbespreking

Bibliotheeknieuws

bibliotheek Jan Verwest Boeken in Vrede bibliotheeknieuwsbrief driemaandelijks tijdschrift bibliotheek Jan Verwest Vrede vzw Galgenberg 29 9000 Gent tel 09 233 46 88 fax 09.233.56.78 e-mail vrede@ngonet.be web: www. democratisch-links. be/vrede sept-okt ’99 3de jaargang nr 3 afgiftekantoor GentX v.u.  : Georges Spriet F.Bernierstraat 29 1060 Brussel Het documentatiecentrum en de bibliotheek vormen al jarenlang

Read More

bibliotheeknieuwsbrief

Boeken in Vrededriemaandelijks tijdschrift bibliotheek Jan Verwest Vrede vzw Galgenberg 29 9000 Genttel 09 233 46 88 fax 09.233.56.78 e-mail vrede@ngonet.be internet http:/Avww. democratisch-links. Be/vrede november-december ’98; 3dejaargang nr 4 afgiftekantoor GentX v.u.:  Georges Spriet F.Bernierstraat 29 1060 Brussel Ten geleide Deze nieuwsbrief brengt u op de hoogte van de nieuwste aanwinsten in onze bibliotheek

Read More

Boeken in Vrede bibliotheeknieuwsbrief driemaandelijks tijdschrift bibliotheek Jan Verwest Vrede vzw Galgenberg 29 9000 Gent tel 09 233 46 88 fax 09.233.56.78 e-mail vrede@ngonet.be internet http:/Avww.dernocratisch-links.be/vrede juli ’98 3de jaargang nr 3 afgiftekantoor GentX v.u.  : Georges Spriet F.Bernierstraat 29 1060 Brussel Ten geleide Bezocht u ons al op de ‘vrede’-website http:// www.democratisch-links.be/vrede? U vindt

Read More

bibliotheeknieuwsbrief

–      bibliotheek Jan Verwest Boeken in Vrede driemaandelijks tijdschrift bibliotheek Jan Verwest Vrede vzw Galgenberg 29 9000 Gent tel 09 233 46 88 fax 09.233.56. 78 e-mail: vrede@ngonet. be nov97 2de jaargang nr 4 afgiftekantoor GentX v.m.   :  Georges Spriet F.Bernierstraat 29 1060 Brussel Ten geleide. In deze nieuwsbrieven willen we u enkele recent verschenen

Read More

bibliotheeknieuwsbrief

bibliotheek Jan Verwest – Boeken in Vrede driemaandelijks tijdschrift bibliotheek Jan Verwest Vrede vzw Galgenberg 29 9000 Gent tel 09 233 46 88 fax 09.233.56. 78 januari ’97 2dejaargang nr 1 afgiftekantoor GentX v.u.   : Georges Spriet F.Bemierstraat 29 1060 Brussel Ten geleide Met deze nieuwsbrieven willen we u laten kennis maken met enkele recent 

Read More

Het Sienjaal

Boekbespreking  Dit boekje stelt dus, op 166 bladzijden (plus in aanhangsel, twee reeds vroeger bekend geworden teksten), het langverwachte ‘project Coppieters-De Batselier‘voor. Het omvat een “oproep voor een radicaal-democratische keuze” (kennelijk van de hand van Coppieters); 2° “De analyse: antwoorden op globalisering, fragmentering en rationalisering” (duidelijk, althans in essentie, van de hand van Koen Raes);

Read More

vredescahier 2/96

“De belangen van vnl Europese kapitaalsgroepen waren beter gediend met de oude orde in Spanje. Zij vreesden dus de opkomst van een eigen Spaanse burgerij. Franco kon zulke ontwikkeling tegenhouden. Daaruit ontstond een feitelijk bondgenootschap tussen de Duits-ltaliaanse agressors en de conservatief ingesteld buitenlandse kapitaalsgroepen. Het is dit bondgenootschap dat uiteindelijk de nederlaag van de

Read More

bibliotheeknieuwsbrief

bibliotheek Jan Verwest Boeken in Vrede tweemaandelijks tijdschrift bibliotheek Jan Verwest Vrede vzw Galgenberg 29 9000 Gent tel 09 233 46 88 fax 09.233.56. 78 mei ’96 lste jaargang nr 3 afgiftekantoor GentX ACTIEGROEPEN VANDAAG Het boek Met vlag en spandoek kan gezien worden als het vervolg van het werk Van Mei ’68 tot Hand

Read More

Nieuwe uitgaven van Vrede vzw

De structurele aanpassingsprogramma’s in Afrika door José Gavilan, bio-ingenieur in de landbouwkunde De algemene remedie van het Internationaal Munt-fonds voor de Derde-wereldlanden hanteert één wondermiddel: de structurele aanpassingsprogramma’s. Hoofdbedoeling is orde op financiële zaken zetten, en het land in een positie brengen dat het zijn schulden kan terugbetalen. J. Gavilan spitst zijn onderzoek toe op

Read More

Het mirakel Mobutu

Boekbespreking Net zoals de koloniale geschiedenis van Kongo, heeft ook post-koloniaal Zaïre geen fraai beeld opgeleverd. Het politieke reilen en zeilen wordt al jaren nagenoeg uitsluitend door Mobutu bepaald. Deze overlevingskunstenaar is nu al dertig jaar aan de macht. Veel hoop was er gevestigd op de Nationale Conferentie, die in het begin van dit decennium

Read More