Eerlijkheidshalve…

Pinochet in Vrede 137 – november 1974

De gewezen dictator generaal Pinochet heeft zijn post als opperbevelhebber van het leger neergelegd. Hij postuleerde dus, volgens de destijds aanvaarde grondwet, naar een post als senator. En dit levenslang.

Tijdens een speciale zitting op 9 april, die tien uur duurde, heeft het parlement met een kleine meerderheid (65 tegen 52), het request verworpen van elf volksvertegenwoordigers waarin gewezen werd dat Pinochet “in onze mate de eer en de veiligheid van de natie” gecompromitteerd had. Deze beschuldiging betrof niet de jaren van de dictatuur (1973-1996), toen Pinochet commandant van het leger was, maar de periode sinds de terugkeer van de burgerlijke macht.

Families van onder de dictatuur verdwenen personen en de Chileense communistische partij hebben voor de rechtbanken klachten ingediend voor de in die periode uitgevoerde politieke moorden van de dictator.

Door zijn benoeming als senator wordt Pinochet onschendbaar!

Militairen zeggen neen aan Netanyahu

De Israëlische krant “Haarets” maakte, onder de titel “Zand in de ogen strooien” melding van een petitie door 1.554 officieren, onder wie een ex-stafchef en negen reservegeneraals, gericht aan premier Benjamin Netanyahu. De militairen wijzen er hierbij op dat “Een regering die de voorkeur geeft aan nederzettingen over de groene lijn (dus in bezet gebied) boven de beëindiging van het historische geschil met de Palestijnen en de bevordering van normale betrekkingen in het Midden-Oosten, bij hun heel wat vragen oproept over de rechtvaardigheid van haar beleidslijn”.

Een gelijkaardige petitie van militairen werd eveneens een twintig jaar geleden aan de toenmalige Likoud premier Menahem Begin gericht waarin als besluit de nadruk werd gelegd op het feit “een echte veiligheid slechts door vrede kan worden gediend”. Ondertussen heeft Netanyahu een offensief ingezet om de Europeanen voor zijn “nieuw” idee te winnen. Een soort Camp David conferentie waarin alle mogelijke problemen in blok zouden behandeld worden. De Palestijnen vragen terecht dat eerst al de vroeger afgesloten akkoorden zouden uitgevoerd worden en er een einde zou komen aan de Israëlische nederzettingspolitiek in de bezette gebieden. (nu reeds 73 % van de Westelijk Jordaanoever) De petitie van de 1.554 officieren wijst er intussen op dat Netanyahu zijn politiek bij zijn achterban terrein verliest. (ads)

Italië: levenslang voor de SS’ers Priebke en Hass

De gewezen naziofficieren Erich Priebke en Karl Hass, die in Rome terecht stonden voor de moord op 355 Italiaanse burgers in de omgeving van Rome in 1944, werden op 7 maart jl. door de rechtbank tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld. In 1996 werd Priebke vrijgesproken omdat de rechtbank er van uitging dat de feiten verjaard waren. Na het enorm protest van de openbare opinie werd door de minister van justitie beroep aangetekend tegen deze uitspraak. Priebke verklaarde de huidige uitspraak niet te aanvaarden gezien hij in 1944 onder dwang had gehandeld. Hij wijst er eveneens op dat ook diegene die de A-bom op Hiroshima dropten nooit veroordeeld werden en zich tot het Europees Hof zal wenden om de uitspraak te verhinderen.

Extreem rechts in de V.S.

Uit een recente studie van het Southern Poverty Law Center van Alabama in de V.S. blijkt dat het aantal racistische groepen in het land met 20 % is toegenomen. Het Centrum heeft het over 474 groepen die ze als volgt onderdeelt: 127 afdelingen van de Ku Klux Klan, 100 neo nazigroepen, 83 groepen die zich beroepen op de Kerk van de christelijke identiteit, 42 nationale skinheads organisaties, 12 van se-paristische zwarten en 112 die verschillende doctrines vertegenwoordigen.

Uraniumbesmetting na Bijlmerramp

Op 4 oktober 1992 stortte een Israëlisch vrachttoestel, een El Al Boeing, neer op twee flatgebouwen in de Amsterdamse Bijlmerwijk. Er vielen 43 dodelijke slachtoffers. Gezien het om appartementsgebouwen ging, waar ook dikwijls migranten bij familie logeerden, is het echter nooit geweten of er niet meer slachtoffers waren. Gezien de bevolking bezorgd was om de waren die het vliegtuig vervoerde beweerde de Nederlandse overheid dat het louter om machine-onderdelen ging.

Op het feit dat dat het, sinds de zesdaagse oorlog in 1967 in het Midden-Oosten, om de lijn ging tussen New York-Schiphol-Tel Aviv, waarbij militair materiaal voor de Israëli werd vervoerd, werd door de Nederlandse overheid niet ingegaan.

Zes jaar later, bij het onderzoek door het Zweeds Instituut Biospector van vijftien brandweerlui, die na de crash ter plaatse waren en langdurig op de plaats van de ramp rondliepen, werd vastgesteld dat deze een grote dosis uranium in hun lichaam hebben. Bij een van deze, Karel Boer, werd zelf 41 % uranium meer gevonden dan normaal is.

Ook personeelsleden van de KLM die in een loods gewerkt hebben waar de brokstukken van de El Al werden opgeslagen zouden eveneens over tal van aandoeningen klagen. Kort geleden werd bekend gemaakt dat het gecrashte vliegtuig 3000 kilo laag radioactief uranium vervoerde waarvan slechts 180 kilo zou teruggevonden zijn.

“De Standaard” van 11/3 meldt dat de avond van de ramp een Vlaams fotograaf had vastgesteld dat om 21.30 uur brokstukken van het vliegtuig in een vrachtwagen met aanhangwagen werden opgeslagen en stiekem weggevoerd.

Zo worden vragen gesteld waarom de Nederlandse overheid geen rekening hield met de verklaring van de gewezen supervisor Plettenberg. Deze verklaarde destijds dat de Israëlisch luchtvaartmaatschappij systematisch vrachtbrieven vervalste om militaire ladingen geheim te houden. Alles wijst er op dat de Nederlandse regering vrijwillig de ware aard van het vervoerde materiaal voor de bevolking verzwegen heeft. Vandaag kunnen we hiervan de gevolgen vaststellen. Op wat wachten de Nederlandse parlementsleden om hier duidelijke vragen te stellen en een diepgaand onderzoek te eisen? (ads)