TE ZOT… … OM LOS TE LOPEN

I

n Japan lacht men niet met schulden. Een bedrijfsleider, op de rand van de afgrond, had er iets op gevonden om in al de miserie zijn eer te kunnen hoog houden. In plaats van zoals het in het land de traditie is, zelfmoord te plegen, huurde hij een beroepsmoordenaar in om hem uit de weg te ruimen. Deze formule zou het zijn familie toegelaten hebben met zijn levensverzekering zijn schulden te betalen. ’t Viel echter verkeerd uit. De moordenaar werd aangehouden en alles liep mis.

A

ls besluit van een jarenlange studie in het Amerikaanse Pentagon is men eindelijk tot de conclusie gekomen dat de Verenigde Staten geen militaire inval van Cuba te vrezen heeft. De laatste inval in de regio gebeurde in de varkensbaai, in Cuba, maar het was in een andere richting.

P

rins Rainier van Monaco bezit in het Franse departement l’Aisne een eigendom van 1000 hectaren plus een bos van 1.800 ha. Gezien de landbouwpremies van de Europese Unie bepaald worden per hectare kan zijn hoogheid jaarlijks aanspraak maken op een premie van 7,5 miljoen frank.

T

ijdens het Vaticaans Congres voor de natuurlijke regularisering van de geboorten heeft Jan Paul II nog eens uitdrukkelijk herhaald dat hij de zwangerschaponderbreking onvoorwaardelijk veroordeeld. Punt aan de lijn.

T

ijdens de laatste wereldoorlog werden 200 Koreaanse vrouwen, maar ook Chinese, Fili-pijnse, Indonesische e.a. door de Japanners als seksuele slaven voor hun soldaten misbruikt. Het duurde tot 1994 vooraleer hiervan in de Japanse geschiedenisboeken iets werd vermeld. Drie Koreaanse vrouwen, die noch geld noch moeite spaarden, hebben nu een proces tegen de Japanse staat gewonnen waarbij hun een schadevergoeding werd toegekend van ± 90.000 fr. De andere gevallen blijft men doodzwijgen. Tokio heeft zich ten andere ook nooit officieel voor deze oorlogsmisdaden verontschuldigd.

V

oor de top van de G7 die in juni in Cardif (GB) zal plaats vinden, werden door de Duitse regering twee gezanten met een bijzondere opdracht uitgezonden. Voor Helmut Kohl (132 kg. – 195 cm) moet

namelijk een kamer gevonden worden die op zijn maat past.

T

oen op donderdag 24/4 de vlucht van Mare Dutroux het land, maar bijzonder de regering in paniek bracht, werd aangekondigd dat koning Albert, die op vakantie was in Nice, stante pede zou terugkomen. Zo gezegd, zo gedaan. Volgens het 15de Wing Luchttransport, dat instaat voor het vervoer van de koninklijke familie, leden van buitenlandse vorstenhuizen en staatshoofden, de eerste minister, de vier vice eerste ministers, de minister van defensie en de NAVO-secretaris generaal Javier Solana, bleek dat er geen andere keuze was dan een Boeing 727 in te zetten. Het toestel vertrok om 16.55 uur en was reeds terug in Brussel om 23.15 uur. Kostprijs van de operatie: 600.000 fr. Een nachttreinreis had aan de gemeenschap meer dan een half miljoen minder gekost.

T

oen in 1996 de vakbonden in Libanon een algemene staking aankondigden tegen de steeds toenemende levensduurte en de werkloosheid (20 %) werd door de regering voor de dag van de manifestatie een uitgangsverbod uitgevaardigd. Dit meldt “Le Monde Diplomatique” van april 98, er aan toevoegend dat deze informatie nooit door de media, persagentschappen, tv, radio of kranten bekend werd gemaakt.

D

e Duitse socialistische voorman Bebel zegde destijds dat “als je vijanden je de lof toezwaaien, denk er dan aan dat je op de verkeerde weg zit”. Dit zou Tony Blair zich moeten gedenken nadat hij vorige maand in het Franse parlement vanwege de rechtse parlementsleden een staande ovatie kreeg. De VLD-er Guy Verhofstadt, een vroegere bewonderaar van Thatcher, zwaait eveneens heel wat lof over Blair. De vraag is dan ook of Tony Blair wel een socialist is.

D

ezelfde Tony Blair heeft onlangs de leiders van de Europese socialistische partijen naar Londen uitgenodigd om over zijn grote plannen te praten. Reeds begin februari had de Britse premier te Washington, toen hij Clinton was gaan steunen in de Irakcrisis en de Lewinsky affaire, zijn ideeën wereldkundig gemaakt. Hij droomt er namelijk van “een groot centrum-links filosofisch project voor de wereld van vandaag uit te werken waarvan de democratische partij van Clinton deel zou kunnen uitmaken”… Wat denken de socialisten hierover?

I

n Dubaï, een van de rijke golfstaten, waar het normaal 50 graden in de schaduw is, werd een ijsbaan geopend. Wie geld heeft deinst er blijkbaar niet voor terug de grootste dwaasheden uit te halen.

D

e tweede golfoorlog is niet doorgegaan. Hij werd nochtans door Clinton, met de steun van Blair, aangekondigd en voorbereid. Het argument: Irak weigerde de presidentiële paleizen te laten inspecteren. De meest vreselijke dingen werden toen verteld om de openbare opinie rijp te maken voor de fatale aanval. Na een afspraak tussen Kofi Anan en Irak kwamen de inspecteurs, onderzochten de paleizen en nu vernemen we dat ze niks gevonden hebben.

I

n Japan is de Aoun secte die verantwoordelijk was voor de aanslag in de metro van Tokio (121 doden en duizenden gekwetsten) nog steeds legaal. Deze heeft zelfs, onder een schuilnaam, een computerwinkel geopend in de hoofdstad.

H

et gebeurde in een school in Georgië (VS). Het zou een grote dag worden. De dag van coca met spelen en ontspanning, alles gesponserd door Coca-Cola. Tussen de leerlingen stond er daar plots eentje, tot schande van de school, met een t-shirt van Pepsi, de concurrent. Men schreeuwde schandaal, provocatie en de leerling werd de laan uitgestuurd.

WANTED

– FOR NUCLEAR WAR CRIMES –

For vigjation of the Non-Proliferation Treaty

and International Humanitarian law,

neglect of the opinion of the International Court of

Justice and disrespect of various dlsarmament

resolutions of the UN General Assembly.

Defence Ministers of NATO

Beware if you meet those persons!

They are preparing a nuclear genocide.

Act responsible and contact the nearest

police station.

Deze affiche werd door de parlementairen Anciaux, Hostekint, Staes en Van Oost aan de VS-ambassade opgehangen.