TE ZOT… OM LOS TE LOPEN

TE ZOT…

O

ndanks de technologische vooruitgang, waar de groten het best bij varen, staat het ar-moedeniveau in Latijns-Amerika nog steeds gelijk aan dat van 1945.

I

n Honduras leeft 71 % van de bevolking met een inkomen onder de armoedegrens. Het land gaat bovendien gebukt onder een buitenlandse schuld van 4,3 miljard dollar zodat een Hondurees geboren wordt met een schuld van 716 dollar. In dit land waar de werkloosheid en het gebrek aan veiligheid enorm is blijken er anderhalf miljoen Hondurezen een schotwapen te bezitten.

U

it een recente in Frankrijk gehouden enquête over de machthebbers in het land wijzen 64 % van de ondervraagden naar de financiële en economische middens, 52 % naar de politici en 50 % naar de media. Dus een nieuwe vorm van totalitarisme.

H

et aantal armen in de VS. liep in 1997 op tot 35,7 miljoen wat meteen het hoogste cijfer was sinds 1964. Hiervan waren er 32,7 % zwarten, 28,7 % hispanos en 11,3 % blanken. En dat… noemt men een democratie.

P

resident Boris Jeltsin beloofde tijdens de voorbije zomermaanden de niet betaalde lonen voor 31 december te zullen uitbetalen, is na zijn terugkomst in het Kremlin na drie weken ziekteverlof tot de vaststelling gekomen dat hiervan niets is in huis gekomen. Zijn medewerkers zijn natuurlijk de zondebok.

D

e cinemawereld wordt overweldigd door de sensatiefilm “de Titanic”. Het gaat hier om een geromanceerd verhaal over de scheepsramp die op 15 april 1912 aan 1.512 van de 2.114 passagiers het leven kostte. Alle mogelijke publiciteits-artikelen werden, als promotie voor de film, uitgegeven. B.v. mutsen, T-shirts, reddingsboeien voor kinderen, enz. allemaal gemerkt met de naam “Titanic”. De clou van de operatie waren de kleine zakjes in plastiek gevuld met kolen voortkomende uit het wrak van de “Titanic” die aan 40 dollar ’t stuk verkocht werden.

T

ijdens de laatste Parijs-Dakar kwamen op 12 januari vijf Mauretaniërs om het leven. In de beste omstandigheden maakten t.v., radio en pers er zich met een paar

woorden of regels vanaf. Toen de Franse journalist Robert Holtz zijn pols brak werd alles nauwkeurig op t.v. gebracht. Inbegrepen het leggen van de plaaster, het vervoer met de helikopter e.a. details. Het leven van een Mauretaniër is nu eenmaal veel, veel minder waard dan dat van een journalist en is eveneens ook niet sensationeel.

M

ichael Gorbatsjov blijkt bijzonder bezorgd om zijn spaarpotje aan te vullen. Dit ging een hele tijd met goedbetaalde voordrachten in het buitenland maar hier is sleet op gekomen. Gorbatsjov heeft het nu over een andere boeg gegooid. Hij heeft zich terbeschikking gesteld voor reclamespots voor de Amerikaanse fastfoodketen Pizza Hut. Dit optreden zou hem 1 miljoen dollar (37 miljoen frank) opgebracht hebben. De reclamespot zal echter niet in de landen van ex-Sovjet-Unie vertoond worden gezien men vreest dat het zien van Gorbatsjov contrapositief zou werken.

M

edia en politici lopen erg op met wat het Nederlands poldermodel genoemd wordt. We vestigden er reeds de aandacht op dat dit o.m. gebaseerd is op “deeltijdse arbeid” waarmede Nederland met 37 % van de actieve bevolking aan de kop zit. De Financieel Economische Tijd wijst er nu eveneens op dat in dit land jaarlijks gemiddeld 125 hartpatiënten sterven die in afwachting van een operatie op een wachtlijst stonden. Deze wachtlijst wegwerken zou volgens de krant 430 miljoen gulden kosten maar daar heeft de socialistische premier Wim Kok geen geld voor…

I

n de buurt van Rome werd op 9/10/97 de eerste steen gelegd voor een nieuw gebouw voor het NAVO-defensiecollege. Het betreft hier een opleidinginstituut voor militairen en burgers dat door door de Italiaanse regering gefinancierd wordt. In het NAVO-bulletin, de propaganda uitgave van de NAVO, verscheen een foto van de plechtigheid. En wat zien we? Zoals in de “goede oude tijd” worden de gebouwen ingezegend door een katholiek priester.

B

rigitte Bardot, de gewezen Franse filmster en sex-bom, werd door een Parijse rechtbank voor “provocatie en rassenhaat” veroordeeld tot 120.000 fr. boete. B.B. had namelijk racistische verklaringen afgelegd ter gelegenheid van het muzelmaans feest TAid-el-Kabir”. Brigitte Bardot zal eveneens de kosten van de publicatie

van het vonnis in verschillende kranten moeten betalen zoals een symbolische frank aan drie anti-racistische organisaties. Bardot werd reeds vroeger voor gelijkaardige uitspraken veroordeeld. Pittig detail: haar laatste man in de serie is een verantwoordelijke van het Front National voor de Azurenkust.

H

et is weer de periode dat we in de media overweldigd worden met mode defilés. Met veel tam tam worden dan dikwijls de zotste creaties aan de “fine fleur” uit de maatschappij voorgesteld. Natuurlijk kost deze extravagante kledij bovendien handenvol geld. Zo spreken ze van 300.000 fr. voor een jurkje of een halfmiljoen voor een mantelpaktje. En de lui, voor wie de aankoop van zo’n ding een peulenschil is, kijken uit de hoogte neer op de werklozen, die in hetzelfde Parijs, vechten omdat ze met een paar duizend frank per maand niet kunnen leven.

B

egrijpe wie kan. De VS., die de grootste schuldenaar is van de Verenigde Naties, blijft niettemin het hoge woord voeren. De andere landen blijken zich daar braafjes bij neer te leggen. Zo verloopt het ook rond Irak. Het embargo dat reeds zeven jaar aansleept en waardoor, volgens Unicef duizenden kinderen sterven, wordt steeds maar verlengd, als gevolg van de negatieve verslagen van de VN.-onderzoekscommissie die na zeven jaar nog altijd bezig is. Maar de laatste VN.-commissie, waarover zoals om de vorige, terecht een rel is ontstaan, is samengesteld uit negen Amerikanen, vijf Britten, één Rus en één Australiër. Onafhankelijke en neutrale wapeninspecties noemen ze dat.

I

sraël wil dit jaar met veel praal zijn vijftigste verjaardag vieren. Hiervoor werd 2,7 miljard frank uitgetrokken, een bedrag dat ondertussen verminderde naar 2,2 miljard. Zo pas heeft de regerings-coördinator, Yitzhak Moda’, zoals zijn voorgangers ontslag genomen. Hij is de derde man die opstapt. In een opiniepeiling verklaarden 70 % van de Israëli dat het geld voor die feestelijkheden beter zou gebruikt kunnen worden om de noodlijdende sectoren in de samenleving te helpen en dat er o.m. meer werk zou gemaakt worden van kankerbestrijding.

O

ndanks de racistische uitspraken van Le Pen tegen de vreemdelingen zijn er 18 miljoen Fransen zijn die minstens een grootouder hebben die vreemdeling was, wat 1 op de 3 Fransen uitmaakt.

… OM LOS TE LOPEN