Dialoogavonden

Vredesinitiatieven

Schuldenlast colloquium zaterdag 25 januari 1997 VUB Pleinlaan 2 1050 Brussel Elf uren tegen het neo-liberalisme en voor de mensheid van 9u tot 20u rond de thema’s : arbeid, schuldenlast, verzet met gasten uit Noord en Zuid: speciale aandacht voor Ruanda, verder met medewerking van Albert Jacquard, Michel Choussodovsky, en een vertegenwoordig(st)er van de Zapatisten (Mexico) muziek en theater op initiatief van Kodewes (Komitee voor de opheffing van de derdewereldschuld) met medewerking van o.m. Vrede vzw

Dialoogavonden met begeleiding van Vrede vzw

Gent

21 januari 1997 om 20u

Shell in Nigeria

door Ludo De Brabander medewerker Vrede en auteur van het dossier Shell is heil in Nigeria. Vredescentrum Galgenberg Galgenberg 29 9000 Gent organisatie Masereelfonds en Vrede regio Gent

18 februari 1997 om 20u

Crisis aan de Afrikaanse

Grote Meren

door Mare Van Acker Afrikanist, verantwoordelijke Masereelfonds Vredescentrum Galgenberg Galgenberg 29 9000 Gent organisatie Masereelfonds en Vrede regio Gent

18 maart 1997 om 20u

De grote kloof

door Geert van Moorter arts, auteur van een boek over de kloof tussen Noord en Zuid Vredescentrum Galgenberg Galgenberg 29 9000 Gent organisatie Masereelfonds en Vrede regio Gent

Oostende

7 februari 1997 om 20u

Turkije anders bekeken

door Ludo De Brabander medewerker van Vrede Trefcentrum Het Baken Fortuinstraat 18 te Oostende organisatie vredesbeweging  regio Oostende

14 maart 1997 om 20u

Hoe dood is het vredesproces in het Midden-Oosten ?

door Claudine Huyghe actief binnen het Vlaams Palestina Comité, reisde meerdere malen naar Israël en de Bezette Gebieden Trefcentrum Het Baken Fortuinstraat 18 te Oostende organsiatie vredesbeweging regio Oostende

Herdenkingsavond

Michaël De Witte en Hilde Vanobberghen zaterdag 22 februari 1997 Centrum  voor Amateurskunsten   in Brussel

“Een levensengagement voor de strijdende derde wereld” Michaël De Witte sneuvelde op 8 februari 1987 in El Salvador aan de zijde van het FMLN. Hilde Vanobberghen van Geneeskunde voor de derde wereld, overleed op 30 maart 1995 terwijl ze vorming gaf over de strijd van het Filipijnse volk. Getuigenissen, poëzie, theater, muziek, solidariteitsmarkt.

Vrede schreef samen met Forum voor Vredesactie een opiniestuk dat ingekort in De Morgen verscheen. “Het ontbrekende lange-termijnmodel om met conflicten om te gaan”. In dit stuk verzetten we ons tegen een militarie interventie in Oost-Zaïre en tegen het automatisme waarmee hulpverlening en militarie interventie worden gelijkgeschakeld.

Wij ondertekenden eind november ook samen met Oxfam-Solidariteit, AIB, Geneeskunde voor de derde wereld, Christenen voor het socialisme een politieke tekst over de toestand in Oost-Zaïre : “Centraal Afrika : middelen voor rehabilitatie en ontwikkeling, niet voor wapens en interventie”. Deze tekst werd ook gesteund door Oxfam-Wereld-winkels.

Beide teksten kunnen op het secretariaat worden opgevraagd.

Opnieuw prijsstijgingen

Daar zijn ze weer. Vanaf 1 januari staan opnieuw een reeks prijsstijgingen aan de dagorde. Zegels, benzine, treinen, verwarming worden weer duurder en het is te verwachten dat er nog heel wat zullen volgen. Voor de burger wordt dit een probleem. Voor VREDE die nergens een uitzicht heeft voor nieuwe inkomsten zal het nog moeilijker worden om de eindjes aan elkaar te knopen. We moeten dan ook nogmaals op onze lezers een beroep doen. Het winnen van nieuwe lezers, een steuntje in het Vredesfonds kunnen ons hierbij erg behulpzaam zijn. Een permanente maandelijkse opdracht, naar gelang de mogelijkheden, betekent een regelmatige inkomst waarop we kunnen betrouwen. Kunt u ons helpen? Bijdragen in het VREDESFONDS kunnen gestort worden op de Prk. 000-0956015-80 van VREDE vzw, Galgenberg 29, 9000 Gent.

TOP…PUNT

Georges Soros is gekend als de speculant die in 1992 het Britse pond ten val bracht. Vanuit zijn basis in het belastingparadijs van de Nederlandse Antillen dreef hij, met zijn investeringsfonds Quantu, het Britse pond uit het monetair Europees systeem. De speculatie bracht Soros op een dag tijd, de bagatel op van 1 miljard dollar(30 miljardB.fr.). Vanaf dit moment noemde men Soros “de man die de Bank van Engeland op de knieën kreeg”. De universiteit van Oxford, in dit zelfde Groot-Brittannië, heeft de dezelfde Soros, als “doctor honoris causa” bekroond… Ongelooflijk maar toch waar.