TOP…PUNT

De Europese NAVO-partners zijn, nog eens, voor “hun” bondgenoot de Verenigde Staten door de knieën gegaan. De V.S. bepaalde dat slechts drie landen zouden in aanmerking kómen voor de uitbreiding van de NAVO, Vier Europese landen volgden de V.S. maar negen landen hielden het bij een uitbreiding met vijf. Op de top in Madrid moest de democratische meerderheid niettemin de duimen leggen. Het was de V.S. die besliste. De volkeren van de in Madrid opgenomen landen, Polen, Tsjechië en Hongarije zullen ook wel spoedig vaststellen wat deze opname betekent. De Atlantische Alliantie heeft laten verstaan dat ieder van deze landen 3 % van zijn Bruto Binnenlandse Product (BBP) voor defensie moet voorzien. Polen geeft op dit ogenblik 2,5 % van zijn BBP uit, de Tsjechische Republiek 1,7 % en Hongarije 1,4 %.

Dank zij de NAVO maken de wapenfabrikanten zich klaar om deze nieuwe markt te veroveren.

(ads)