Top…punt en nagels met koppen

TOP…PUNT

De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) bestaat uit vertegenwoordigers van de 29 rijkste landen. Het is een soort studiegroep van technocraten die van nabij de economische toestand van alle landen volgt en de les spelt aan diegene die niet voldoen aan de heilige wetten van de vrije markt economie. De OESO heeft dus voor de zoveelste maal België op het matje geroepen om het bestaande, maar toch reeds sterk afgezwakte sociaal model, op de helling te zetten. Het is een pleidooi voorde afschaffing van de indexering van de lonen en de afschaffing van het minimumloon, de vermindering van de werkloosheidsvergoeding, de verplichte tewerkstelling voor de oudere werklozen, het doorvoeren van meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt en noem maar op. Terwijl de multinationale ondernemingen steeds meer winst boeken is het dus voor de OESO duidelijk dat het de werkende bevolking is en diegenen die van sociale vergoedingen leven die de kosten van de concurrentiestrijd moeten betalen, Om de kloof tussen rijk en arm nog te verbreden.

(ads)

Nagels met koppen

▼ Proportie van gezinnen die in armoede leven in procenten
illustratie toe te voegen
 • ZUID-KOREA: Dit land rekent er op in de loop van de drie volgende jaren per jaar 4,5 miljoen auto’s te produceren. Hiermee zou Zuid-Korea 7,3 % van de wereldmarkt inpalmen en de vierde autoproducent van de wereld worden na de V.S., Japan en Duitsland. De vereniging van de Koreaanse autobedrijven (KAMA) voorziet een gemiddelde groei van 6,4 % per jaar. Het land zou tegen het jaar 2000 2 miljoen wagens in het buitenland assembleren en zo in directe concurrentie komen met Canada voor het vijfde exportland in de wereld.
 • HET EINDE VAN FOKKER:    Het Nederlandse bedrijf Fokker, dat in 1912 werd opgericht was de oudste vliegtuigbouwer van de wereld. In de loop van de laatste jaren was DASA, filiaal van het Duitse Daimler-Benz met 39 % – de belangrijkste aandeelhouder gevolgd door de Nederlandse staat met 11 %. In januari 1996 besloot Dasa zijn tussenkomst op te zeggen. Alle pogingen die daarna genomen werden om het bedrijf nieuw leven in te blazen zijn faliekant uitgelopen. In maart 1997 heeft de firma Stork, een Nederlandse machinebouwer, die in samenwerking met de Nederlandse regering en de Belgische industrieel André Deley, een optie had genomen op de meest leefbare delen van Fokker bekend gemaakt zich niet langer gebonden te voelen door zijn vroeger aangegane verbintenissen. Fokker is dus definitief veroordeeld en meteen zijn ± 8000 jobs verdwenen.

■    VLAAMSE BEVOLKINGSSTATISTIEK: Het Vlaams gewest telde op 1
januari vorig jaar 5.880.357 inwoners onder wie 5.596.928 Belgen (Vlamingen) of 95,2 % en slechts 283.928 vreemdelingen (4,8 %), asielzoekers inbegrepen.

De groep niet-Belgen bestaat uit 153.091 E.U.-burgers (2,6% van de Vlaamse bevolking) onder wie 24.502 Italianen (0,4 % van de Vlaamse bevolking) en 130.338 niet E.U.-burgers (2,2 %).

In deze groep zitten 40.956 Turken (0,7 %) en 45.828 Marokkanen (0,8 %). De Turken wonen hoofdzakelijk in Limburg (16.476) en in Oost-Vlaanderen (13.316).

De Marokkanen wonen vooral in de provincie Antwerpen (28.967) en waarvan 23.140 van hen inde stad Antwerpen.

Deze gegevens tonen dus duidelijk de racistische inhoud aan van de propaganda van het Vlaams Blok wanneer die zegt dat de verwijdering van de niet Europese immigranten een oplossing zou betekenen van de werkloosheid.

■    DE MEEST VERSPREIDE MOEDERTALEN:

 1. Chinees                               921  milj.
 2. Engels                                  457 milj.
 3. Hindi                                     391 milj.
 4. Spaans                                369 milj.
 5. Russisch                              289 milj.
 6. Arabisch                              213 milj.
 7. Bengali                                 194 milj.
 8. Portugees                            181 milj.
 9. Maleis-Indonesisch           152 milj.
 1. Japans                                 126 milj.
 2. Frans                                    123 milj.
 3. Duits                                     119 milj.

13.    Ourdou (India en Pakistan) 101 milj.
Bron: Universiteit van Washington -Sydney Colbert (1993).

■    BRUTOWERELD-PRODUCT:    Uit het Human Development Report van het U.N.D.P., het ontwikkelingsprogrammavan de Verenigde Naties, blijkt dat het brutowereld product in 1993 niet minder dan 23.000 miljard dollarr bedroeg. Hiervan werd 18.000 miljard voortgebracht door de industrielanden. De bijdrage van de ontwikkelingslanden bedroeg slechts 5.000 dollar daar waar deze tachtig procent van de wereldbevolking vertegenwoordigt. De inkomstenkloof tussen rijk en arm vernauwde voor een twaalftal dynamische ontwikkelingslanden maar vergrootte voor de meer dan honderd andere landen.

■    STAATSSTEUN AAN DE INDUSTRIE: Met het verzet van de Europese
Commissie om staatssteun te verlenen aan de Forges de Clabecq is het duidelijk geworden dat de commissie de openbare bedrijven in de grond wil boren.

Volgens een rapport van de Europese commissie zag de staatssteun aan de industrie in 1992-1994 in de landen van Europa er als volgt uit: Duitsland 17,4 miljard ecu (oude lander 4,1, nieuwe lander 13,2), Italië 11,5 miljard ecu, Frankrijk 6 miljard ecu, Spanje 1,5 miljard ecu, Groot-Brittannië 1,4 miljard ecu, België 1,3 miljard ecu, Griekenland 1 miljard ecu, Nederland 0,8 miljard ecu, Denemarken 0,5 miljard ecu en Portugal 0,5 miljard ecu. Het ziet er dus naar uit dat die grote landen die het hoge woord voeren nog het meest uit de Europese pot halen.

DE WERELDEXPORT: In procenten ziet de wereldexport van de 10 belangrijkste landen er als volgt uit: Verenigde Staten: 11,6%, Duitsland: 10,1 %, Japan: 8,8 %, Frankrijk: 5,7 %, Groot-Brittannië: 4,8 %, Italië: 4,7 %, Nederland: 3,9 %, Canada:3,9 %,Hong Kong: 3,5 %, België-Luxemburg: 3,3 %.

■   DE WERELDIMPORT:   In procenten van de 10 belangrijkste landen in 1995:

Verenigde Staten:   15 %,  Duitsland: 8,6 %, Japan: 6,5 %, Frankrijk: 5,3 %, Groot-Brittannië: 5,2 %,  Italië: 3,4 %, Hong Kong: 3,8 %, Nederland: 3,4 % en België-Luxemburg: 3 %. De Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Hong Kong voeren dus meer in dan dat ze uitvoeren.

bron Eurostat