Vredesinitiatieven

dialoogavonden Gent

dinsdag 10 februari 1998, om 20u

België en Ruanda

inleiding door Vera Dua (senator Agalev, lid van de Ruanda-cormmissie)

vredescentrum Galgenberg, galgenberg 29 9000 Gent

org : Masereelfonds Vrede Regio Gent

dinsdag 17 maart 1998, om 20u

inheemse volkeren

inleiding door K.W.I.A. vredescentrum Galgenberg Galgenberg 29 9000 Gent org : Masereelfonds Vrede Regio Gent

Oostende, vrijdag 13 februari 1998, om 20u anti-persoonsmijnen

inleiding door Ariane Acke (Internationale Rode Kruis) en Georges Spriet (Vrede vzw) Trefcentrum Het Baken Fortuinstraat 18 8400 Oostende org: Vredesbeweging Regio Oostende

vrijdag 13 maart 1998, om 20u

Kablla, opvolger van Lumumba?

inleiding door Ludo De Witte, auteur van het boek “de Congo crisis” Trefcentrum Het Baken Fortuinstraat 18 8400 Oostende, org: Vredesbeweging Regio Oostende

Menen, 25 januari 1998 Ontmoetingscentrum, van 11u30tot20u derdewerelddag : mensenrechten

aperitiefbabbel met Liesbeth Walckiers, optredens van Emilien Sanou, panel-gesprek met Amnesty International, Liga voor Mensenrechten, Rode Kruis, Unicef, optredens van Latcho bilo (zi-geunermuziek) en les prophètes. een organisatie van Comité voor Ontwikkelingssamenwerking – Serge Berten

zaterdag 21 februari vredescentrum Galgenberg, Galgenberg 29,9000 Gent, van 15 tot 17u

open programmatievergadering van Vrede vzw

Vrede werd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap afdeling volksontwikkeling – na gedetailleerde inspectie – erkend op basis van de nieuwe richtlijnen uit het decreet van voorjaar 1995. Dat zal ons in de loop van 1998 een fikse subsidieverhoging opleveren. Maar nu werden opnieuw andere invullingen voorgeschreven.

Tijd om ’s grondig te kijken waar we staan en waar we naartoe gaan. Deze open programmatievergadering wil antwoorden zoeken op verschillende vragen, o.m. op deze…

Vrede wordt gesubsidieerd om dienstverlenend te werken; is er dan nog ruimte om een stuk beweging te zijn, om in netwerken te stappen…? Kom met ons mee discussiëren over de onderwerpen die Vrede in de nabije toekomst zou kunnen of moeten behandelen

Help ons mee zoeken om de werkzaamheden van Vrede op goede sporen te zetten die ook overeenstemmen met de normen van het decreet

We hebben u nodig

Vredescahier 2/97 Preventie of management?

In dit cahier houdt Georges Spriet een pleidooi om de achterliggende oorzaken van geweld aan te pakken. De basisstelling betreft solidariteit met de mensen in hun strijd voor een rechtvaardige samenleving.

Een werkelijke democratie die ook het economische inhoudt, is de sleutel voor echte geweldpreventie, wordt er gesteld. Vele noordelijke groepen zoeken niet langer naareen algemeen maatschappelijke kijk op geweldsituaties. Dit verhindert ons naar ware oorzaken toe te werken. We worden aldus vanzelf verplicht ons enkel met de gevolgen, met name de gewelduitbarsting, bezeg te houden. Daardoor zal het resultaat van dergelijke preventiepolitiek eerder beperkt zijn. En blijft er dan niks anders over dan militair te interveniëren. De holheid van een bpaald discours wordt duidelijk wanneer men vaststelt dat er niks ernstigs wordt ondernomen om de wapenhandel naar conflictgebieden te stoppen. Een belangrijk deel van dit cahier handelt over deze militaire humanitaire interventie waarbij ook gewezen wordt op de humanitaire dekmantel voor een politiek van dominantie en neo-kolonialisme.

Te koop bij Vrede: 86 blz 150 BF + 35 portkosten.

Andere vredescahiers’s nog in voorraad:

1/96    Sociale gevolgen aanpassingsprogramma’s in Afrika, 120 BF + port. 2/96    De samenzwering tegen de Spaanse Republiek, 120 BF + port. 3/96    Groene conflicten, 299 BF + port. 1/97    Hoe koud was de vrede, 250 BF + port.

betoging voor gelijke rechten solidariteit tegen racisme en discriminaties

22 maart 1998 Brussel

De anti-racistische bewegingen Hand in Hand, Objectief en Brussels Gekleurd en ‘Avec vous’ zetten samen hun schouder onder dit initiatief. De Chiro neemt het secretariaat waar, tientallen groepen uit de allochtonen-werking en andere socio-culturele organisaties (o.m. Vrede) ondersteunen het. Zorg dat je erbij bent, en stap mee op met Vrede onder het spandoek : “vrede is ook gelijke politieke en sociale rechten”