Wist je dat …?

 • … er sinds 1980, wereldwijd, 45.000 personen uit 27 landen officieel als vermist geregistreerd worden.
 • … volgens de laatste gegevens van de Verenigde Naties de wereldbevolking bestaat uit 6,5 miljard mensen, dat 1,3 slechts hun vingers hebben om te eten en 3,3 miljard anderen slechts 2 dollars per dag hebben om te leven.
 • … de Franse openbare schuld op dit ogenblik 3.950 miljard F.fr. (+ 23.700 miljard B.fr.) bedraagt.
 • … in Guatemala 65 % van de grond in handen is van 2 % grondbezitters.
 • … het aantal verkrachte vrouwen op de wereld geschat wordt op 1 op 2.000.
 • … de 14 miljoen gerapporteerde misdaadgevallen in de Verenigde Staten in 1992 aan de staat 425 miljard dollar gekost hebben.
 • … het aantal milieuvluchtelingen in de wereld geschat wordt op 25 miljoen mensen.
 • … in Brazilië 81 % van de grond in handen is van 4,5 % van de bevolking.
 • … wetenschappers voorzien dat met de voortzetting van het consumptieniveau van 1992 lood zal uitgeput geraken binnen de 18 en 38 jaar en zink tussen de 20 a 46 jaar.
 • … in 2025 de verhouding van de wereldbevolking die in steden woont de 60 % zal overschrijden. In de ontwikkelde landen de stedelingen 85 % van de bevolking zullen vertegenwoordigen en in de derde wereldlanden 57 %. De planeet zal dan 5 miljard stedelingen tellen. Voor 2015 voorziet men 33 monstersteden met meer dan 8 miljoen inwoners. De grootste, Tokio zal een bevolking hebben gelijk aan driemaal België of 30 miljoen.
 • … de grote meerderheid van de 32 miljoen Brazilianen die met een inkomen moeten leven’ dat onder het levensminimum ligt, zwarten zijn. En in de stad Salvador waar 80 % van de bevolking zwart is er maar 5 % op de banken zit van de federale universiteit van Bahia.
 • … 20,9% van de bevolking van Chicago een inkomen heeft dat lager is dan het levensminimum. In ^wijken, waar zwarten wonen, loopt dit op van 40 % tot 79 %.