Wist je dat …?

  • … de Verenigde Staten in 1993 niet minder dan 48,9 % van de wapen-verkoop aan de Derde Wereld voor hun rekening namen.
  • … de terugbetaling van de schuld van het zuiden momenteel op jaarbasis oploopt tot 190 miljard dollar en de openbare ontwikkelingshulp verstrekt door alle OESO landen samen slechts 45 tot 50 miljard dollar bedraagt.
  • … de Chinese bevolking in 1996 een groei gekend heeft van 10,42 % op 1000 en met deze tot een basis komt van 1,22 miljard inwoners. Het voorgaande jaar telde, volgens officiële cijfers, China 1 miljard 890 miljoen inwoners. Tibet is de regio die met 24,7 % op 1000 inwoners de grootste groei kende. Sjanghai heeft met 5,6 % op 1000 de laagste bevolkingsgroei.
  • … in Japan de transplantatie van vitale organen zoals hart en nieren verboden is en bij uitvoering gestraft wordt als een misdaad.
  • … crematie bij overleden evenmin toegelaten is omdat het lichaam integraal moet blijven voor het volgende leven.
  • … India en Bangladesh op basis van hun recente groeicijfers zowat anderhalve eeuwzullen nodig hebben om het welvaartsverschil met de rijke landen te halveren.
  • … dat in Groot-Brittannië ruim 2,5 miljoen werknemers geen aanspraak kunnen maken op één of meer betaalde vakantiedagen.
  • … dertig jaar geleden 52 van de 108 niet olieproducerende ontwikkelingslanden op basis van hun inkomen per hoofd tot de armste 20 % behoorden. Nu zijn er dit 84 geworden.
  • … tussen 1984 en 1992 een deel van de families dat in de V.S. maximum 5.000 dollar per jaar verdiende daalde van 38 % naar 32 %. De families die meer dan 50.000 dollar per jaar verdienen stegen van 76 % naar 80 %.

• … op het onafhankelijke IJsland op 10 mei 1940 Britse soldaten ontscheep-ten? Een jaar later werden deze vervangen door Amerikanen wiens aantal zou oplopen tot 50.000 daar waar op dat ogenblijk in IJsland 126.000 inwoners waren. Sinds de ondertekening van een akkoord met Washington in 1994 verblijven op het eiland nog steeds 2.800 militairen op de basis van Keflavik.