Wist je dat…

  • … Israël tot heden nog steeds geen geschreven grondwet heeft die zijn grenzen bepaalt en de scheiding tusen kerk en staat regelt.
  • … het religieus establishment in Israël de aanwezigheid van een vrouw in de Knesset niet accepteert.
  • … Groot-Brittannië tot 1991 gewacht heeft om een wet in te voeren die het mogelijk maakt oorlogsmisdaden begaan buiten het Brits grondgebied te berechten.
  • … het gemiddeld inkomen van een Afrikaan in 1980, ondanks de ontwikkelingshulp, slechts 60 % was van het inkomen van de bevolking van de derde wereld in zijn geheel.
  • … dat ondanks de hulp die de laatste jaren naar Afrika ging de inkomens in verhouding nog zijn gezakt tot 35 %, t.o.v. de andere ontwikkelingslanden.
  • … er uit economische schattingen blijkt dat 180 miljard dollar per jaar zouden volstaan om in de ganse wereld elk kind naar school te sturen en men dit moet vergelijken met de ± 1.000 miljard dollar die jaarlijks aan wapens worden verspild.
  • … in 1991 de vlucht van Afrikaanse kapitalen opliep tot 135 miljard dollar. De terugkeer van 10 % van dit kapitaal het dubbele zou betekenen van de investeringen in Zuidelijk Afrika (Zuid-Afrika niet inbegrepen) die in 1994 slechts 4,7 miljard dollar bedroegen en het jaar later 5 miljard dollar.
  • … Saoudi-Arabië in 1993 de negende rang bekleedde inzake militaire uitgaven na de permanente leden van de veiligheidsraad en Duitsland, Italië en Japan.
  • … de Israëlische overheid in de bezette gebieden personen kan aanhouden zonder dat deze beschuldigd of veroordeeld zijn en dit voor een periode van zes maanden. Vóór het einde van deze gevangenisperiode kan deze aanhouding, telkens met zes maanden, en dit tot het oneindige verlengd worden. Noch de V.N., noch de E.U., noch de NAVO die zich allen op de “eerbiediging van de mensenrechten beroepen”, hebben het tot op heden niet nodig geacht hiertegen te protesteren, laat staan maatregelen te treffen.