Wist je dat…

 • de lage kasten die in India 52% van de bevolking uitmaken, in 1980 slechts 12,5% van de posten in de centrale administratie bezetten. Sindsdien is er fundamenteel niet veel veranderd.
 • de Amerikaanse openbare schuld die eind de jaren zestig minder dan 1000 miljard dollar bedroeg, vandaag opgelopen is tot 5000 miljard dollar.
 • de schuld van de derde wereldlanden 1.800 miljard dollar bedraagt.
 • in Zuid-Afrika de helft van de actieve bevolking, dus bijna vijf miljoen personen, werkloos is.
 • volgens de Amerikaanse Nobelprijs Economie prof. Tobin een belasting van 0,5 % op alle speculaties en financiële transacties die op dit ogenblik niet belast worden, ieder jaar een bedrag zou opleveren dat vijf maal het budget uitmaakt van een land als Frankrijk.
 • de oppervlakte van de in opdracht van de Europese Unie gehouden braakliggende gronden binnen de 15 lidstaten oploopttot 6.393.000 hectaren.
 • in de Arabische Golfstaten, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar, de bondgenoten van de Amerikaanse nieuwe wereldorde, alle syndicale activiteiten maar ook de vakbonden verboden zijn.
 • dat van de 950 miljoen inwoners van India meer dan de helft analfabeet is, een derde een inkomen heeft dat onder de armoedegrens ligt maar dat India over computers beschikt (Indische en buitenlandse) die toelaten zeven miljard berekeningen te maken per seconde.
 • in Frankrijk, waar het stemrecht voor vrouwen werd ingevoerd in 1944 (zelfs na Turkije), zetelen op dit ogenblik 5 % vrouwen in de kamer van volksvertegenwoordigers. Bij de verkiezingen in 1946 werden nochtans reeds 6,8 % vrouwen verkozen.
 • de Russische roebel door Boris Jeltsin opnieuw gedevalueerd werd. Ten opzichte van de Amerikaanse dollar zal deze vanaf 1 juli stijgen naar een koers tussen de 5.000 en 5.600 roebel. Rusland zal de bandbreedte op 31 december opnieuw aanpassen. Dan zal de koers mogen schommelen tussen 5.500 en 6.100 roebel.
 • het nieuwe Franse gevechtsvliegtuig “Rafle” 1 miljard 950 miljoen B.fr.’ t stuk zal kosten.