Wist je dat …?

… het aantal miljardairs in dollars in de Verenigde Staten opgelopen is van 13 in 1982 tot 149 in 1996 en de “club van de miljardairs van de planeet” op dit ogenblik uit 450 leden bestaat. Samen vertegenwoordigen ze een hoger bedrag dan het nationaal bruto product (NBP) van alle arme landen samen die 57 % van de wereldbevolking uitmaken.

… meer dan 41 miljoen Amerikanen geen verzekering tegen ziekte hebben.

… dat de Verenigde Staten die in de Verenigde Naties zo’n grote mond opzet aan deze internationale organisatie nog een bedrag moet voor achterstallige bijdragen van 926 miljoen dollar (+ 5,28 miljard frank).

… volgens het Internationaal Arbeidsbureau in Geneve (OIT) de werkloosheid in de wereld ruim één miljard mensen treft.

… Ted Turner, de grote baas van CNN, wel met veel omhaal en publiciteit aankondigde één miljard dollar – verspreid over 10 jaar – ter beschikking te stellen van de Verenigde Naties maar het hem wettelijk toegelaten is dit van zijn belastingen af te trekken.

14

… de multinational “Nestlé” een zaken-cijfer heeft dat groter is dan de begroting van Zwitserland en dat alleen zijn uitgave voor publiciteit hoger is dan het budget van de Wereldorganisatie voor gezondheid.

… op 21 mei 1991 delegaties uit de ganse wereld op de wereldorganisatie voor gezondheid een code goedkeurden om de misbruiken met melkpoeder te verhinderen maar dat de V.S. – onder druk van de Amerikaanse melkpoeder gigant “Ross” het enige land was dat tegenstemde.

… waar de meeste Europese landen op hun wegen vrachtwagens toelaten van 40 tot 44 ton, in Zwitserland dit gewicht beperkt is tot 28 ton en deze wagens op de wegen niet toegelaten zijn van 10 u. ’s avonds tot 5 u. ’s morgens en evemin op zondag en feestdagen.

… in Zuid-Afrika niet minder dan 11 verschillende talen officieel erkend werden.