Category Archives: Azië

Tamagotchi in ademnood

Azië – Japan Als de media het over Japan hebben gaat het meestal over economie of elektronisch speelgoed. De economische situatie is ooit wel beter geweest en de Tamagotchis liggen ergens verloren in de speelgoedmand. Laten we een en ander even van naderbij bekijken. De economische ontwikkeling Japan heeft in de naoorlogse geschiedenis slechts twee

Read More

Bedreiging in Azië

Op 8 September j.l. werd te Manilla het Zuidoost-Aziatisch Pact (S.E.A.T.O.) gesloten. Heel laconisch werd verkondigd, dat dit pact ondertekend werd door acht Westelijke en Oostelijke landen, te weten: de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Fiankrijk, Nieuw-Zeeland, Pakistan, de Philipijnen en Thailand. Het zal wel niemand ontgaan dat, voor een verdrag dat Azië betreft, er weinig Aziatische

Read More

CHINA en de Pers

Daily Express -Het Britse conservatieve dagblad «Daily Express» van 26 Januari beveelt de Engelse regering en inzonderheid Anthony Eden aan een plaats voor China op de Berlijnse Conferentie op te eisen. Het blad schrijft o.m.: «Een regeling voor de vraagstukken van het Verre Oosten kan niet bereikt worden zonder China». Volksgazet – De editorialist van

Read More