Category Archives: Europa

REFERENDUM EN NOG EENS… REFERENDUM!

BIJ DIAMANTBEWERKERS In de Langstraat in Borgerhout werden de diamantslijpers van twee bedrijven verzocht hun mening betreffende het «Europees Leger» doorheen een geheime stemming kenbaar te makn. De uitslag luidde: 58 tegen, 3 voor en 21 blanco. BIJ DE MARQUEURS Een kleine, gelijkaardige proef werd gehouden on-.der Antwerpse marqueurs. Eens te meer bevestigde He uitslag

Read More

De EDG sluit de deur voor onderhandelingen

SENATOR Henri Rolin 1953 – nr 2 – p.2 In zijn Decembernummer publiceert het tijdschrift: « Défense de la Paix » een verklaring van de H. Henri Rolin, socialistisch senator, betreffende de Europese verdedigingsgemeenschap: « Ik ben persoonlijk gekant tegen het Verdrag der Europese Verdedigingsgemeenschap, in hetwelk ik tegelijk zie : een geweldige toename van

Read More

Wat denken de meesten over de EDG?

De verschillende referendums ingericht door de B. U. V. V. betreffende het Europees leger of liever de herbewapening van Duitsland, gaven een verpletterende meerderheid tégen de verdragen van Bonn en Parijs. Hierna volgen de voornaamste uitslagen: Resultaten EDG bevraging Conclusie Van 38.871 geraadpleegde Belgen hebben 23.965, hetzij 77 % Neen geantwoord aan de EDG