TOP… PUNT

Begrijpe wie kan. De regering van Jean-Luc Dehaene schijnt er geen rekening mee te houden door haar ministers op een volledig tegengesteld spoor zitten. Enerzijds heb je de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Moreels die te Brussel, met gemeenschapsgelden, een internationale conferentie organiseerde voor het tot stand komen van een verbod op kleine wapens. Anderzijds heb je de ministers van buitenlandse zaken Derycke en van defensie Poncelet, die in de NAVO klakkeloos de Amerikanen volgen in hun optie om desgevallend Joegoslavië te bombarderen en hiervoor, op kosten van de gemeenschap, een aantal vliegtuigen ter berschikking stellen. En dit ondanks de regering steeds verklaard heeft dat de veiligheidsraad van de V.N. op internationaal ; vlak het laatste woord moet hebben.

(ads)