Wist je dat…?

  • … het uurloon van de Amerikaanse arbeiders die geen diploma hebben van secundair onderwijs tussen 1973 en 1997 zakte van 11,85 dollar tot 8,64 dollar. Sociologen noemen deze de “working poor” waarmede ze bedoelen arbeiders die, ondanks dat ze werken, toch nog armer worden.
  • … 60 % van de bevolking in Noord-lerland protestanten zijn, maar dat, door een hoger geboortecijfer, deze stilaan door de katholieke bevolkingsgroep ingehaald worden. In de lagere scholen maken de kinderen van katholieke huize reeds de meerderheid uit.
  • … in de Verenigde Staten het deel van het Bruto Binnenlands Product (BBP) ontvangen door de 5 % meest bevoordeligden van de bevolking tussen 1974 en 1996 gestegen is van 16,5 % naar 21,4 %, terwijl dit van de 5 % armsten daalde van 4,8 % naar 3,6 %.
  • … bij de uitroeping van de onafhankelijkheid van Congo in 1960 België er nog niet in geslaagd was om in 80 jaar kolonisatie maar één zwarte geneesheer, ingenieur, officier, landbouwingenieur of universiteitsprofessor op te leiden, maar wel 500 priesters.
  • … dat in Congo, een land zo groot als West-Europa, er meer dan 200 verschillende volkeren leven die 74 verschillende talen en dialecten spreken waarvan sommigen zo van elkaar verschillen als het Nederlands en het modern Grieks.