Wist je dat…?

 • … in de jaren aanslepende burgeroorlog in Guatemala, waar nu in principe een einde is aangekomen met de ondertekening van een overeenkomst tussen president Arzie en de bevrijdingsbeweging, naar schatting 150 tot 200.000 mensen het leven verloren.
 • … Colombia nummer één staat op de wereldranglijst van de moordaanslagen en er negenmaal meer gepleegd worden dan in de Verenigde Staten.
 • … de rijkste man van Mexico evenveel verdient als de zeventien miljoen armste burgers van het land.
 • … indien er ooit een werkelijke Arabische eenheidsstaat zou komen deze staat zich, van west naar oost tot 8000 km. zou uitstrekken en met een oppervlakte van 13,7 miljoen vierkante kilometer de grootste staat van de wereld zou zijn? Dat dit land meer inwoners zou hebben dan de VS. of Rusland en 2/3 van ’s werelds gekende oliereserves bezitten.
 • … ondanks de racistische uitspraken van Le Pen tegen de vreemdelingen er 18 miljoen Fransen zijn die minstens een grootouder hebben die vreemdeling was, wat 1 op de 3 Fransen uitmaakt.
 • … één vijfde, het rijkste deel, van de wereldbevolking beschikt over 80 % van de wereldinkomsten terwijl het vijfde armste deel amper over 0,5 % beschikt.
 • …in de volgende twee decennia in Afrika 500 miljoen mensen in steden zullen wonen en dit bijna zoveel is als in het ganse continent.
 • … er in Afrika gemiddeld één dokter is voor 25.000 inwoners terwijl we in Europa 3,6 dokters hebben per 1.000 inwoners.
 • … tijdens de laatste vijf jaar in Mexico 2000 mensen ontvoerd en slechts tegen betaling van een hoog losgeld vrijgelaten werden. In 1996 waren er dit in Colombia niet minder dan 1.130 personen.
 • … dat in Afrika 59 % van de bevolking leeft uit inkomsten van de informele economie.
 • … de Europese bevolking in 1939 nog 18,4 % van de wereldbevolking uitmaakte, in 1997 nog slechts 10,2 % en dit in het jaar 2000 nog slechts 8,4 % zal zijn. Het geboortecijfer bedraagt er nog slechts 1,53 %.
 • … sinds 1968 de bevolking van Afrika verdubbelde daar waar de opbrengst van de voedingsproducten sinds 1970 daalde met 20 %.
 • … er in de Golfoorlog 100.000 Irakezen het leven verloren tegenover 115 Amerikanen.
 • … 65% van de Iraniërs jonger is dan 24 jaar. Het stemrecht toegekend is vanaf 16 jaar, 61 % van de 60 miljoen inwoners van Iran in steden woont. De alfabetisatiegraad van de vrouwen tussen 15 en 49 jaar gestegen is van 28 % in 1975 naar 65 % in 1991. Het gemiddeld aantal kinderen per vrouw, tijdens dezelfde periode gedaald is van 7,2 % naar 3,5 %.